NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kamervragen over ‘advertorial in televisieprogramma’

Kamervragen over ‘advertorial in televisieprogramma’

Hoewel het verschijnsel niet nieuw is, maken VVD Kamerleden zich toch zorgen over reclame op televisie in de vorm van een redactioneel interview of documentaire. Zij noemen dit ‘advertorials in televisieprogramma’s’, en vragen de Minister of dit soort reclame, met name als het gaat om financiële producten, wel goed gereguleerd is.

De Mediawet 2008 kent in beginsel 2 vormen van reclame in televisieprogramma’s: sponsoring en product placement. Alle commerciële communicatie-uitingen in het media-aanbod van publieke en commerciële media-instellingen vallen in principe onder de Mediawet. Je moet het jargon even vertalen, maar dus ook interviews in televisieprogramma’s die in feite verkapte reclame zijn, vallen onder de Mediawet.

De Mediawet bevat regels met betrekking tot sponsoring en product placement. Deze regels beogen te voorkomen dat de redactionele onafhankelijkheid van omroepen in gevaar komt doordat de inhoud van programma’s (mede) wordt bepaald door sponsors.

Ondernemingen die reclame willen maken, al dan niet in de vorm van product placement of sponsoring van televisieprogramma’s, zijn gebonden aan de algemene wettelijke reclameregels over onder meer misleidende reclame, vergelijkende reclame en oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast gelden bijzondere wettelijke regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld reclame voor financiële producten of geneesmiddelen. Tenslotte geldt de zelfregulerende Nederlandse Reclamecode voor ondernemingen die daarbij zijn aangesloten.

Reclame in televisieprogramma’s voor financiële producten is dus wel degelijk gereguleerd. Of de bestaande regelgeving afdoende is, is een politiek oordeel.

Hieronder staan de vragen die de Kamerleden gisteren aan de Minister hebben gesteld (ook via deze link). In een volgende weblog zal ik deze vragen beantwoorden. Als de Minister dan de SOLV Weekly leest, dan "draagt dat bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het departement." Aldus diezelfde Minister vandaag in antwoord op onzinnige Kamervragen van de PVV (en ja, ook dat is een politiek oordeel).

Wordt vervolgd.

Vragen van de leden Huizing en Van Miltenburg (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het vermeende ontbreken van regelgeving voor en toezicht op advertorials in televisieprogramma’s ten aanzien van financiële producten (ingezonden 4 oktober 2011).

 

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de ophef rondom het via advertorials, advertenties in de vorm van een redactioneel artikel dan wel interview of documentaire, promoten van risicovolle financiële producten in televisieprogramma's?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat aanbieders van financiële producten consumenten bij reclame-uitingen verplicht moeten wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan een beleggingsproduct? Vindt u dat een «advertorial» op tv gezien moet worden als een reclame-uiting en daarom zou moeten vallen onder de regels van de Nederlandse Reclame Code? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat is de definitie, in termen van de Nederlandse Reclame Code, van een advertorial?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat in gedrukte media via de duidelijke toevoeging «advertorial» aan de consument duidelijk gemaakt moet worden dat een als journalistiek gepresenteerd artikel in feite een advertentie is? Gelden voor televisie, radio en internet dezelfde regels? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie controleert en handhaaft de naleving van deze regels?

Vraag 5

Klopt het dat sommige televisieprogramma's bedrijven en anderen de mogelijkheid bieden om tegen betaling geïnterviewd te worden. Valt een op dergelijke wijze tot stand gekomen interview, naar uw oordeel onder de definitie van een advertorial? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

BRON: Officielebekendmakingen.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.