NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kabinetsstandpunt over strafrechtelijke maatregelen handhaving IE-rechten

Kabinetsstandpunt over strafrechtelijke maatregelen handhaving IE-rechten

Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op het Europese voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

De minister geeft aan dat er naar alle waarschijnlijkheid pas weer schot zal komen in de onderhandelingen over de ontwerprichtlijn, als het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan in de procedure over het kaderbesluit verontreiniging vanaf zeeschepen (zaak C440/05). Deze uitspraak zal meer duidelijkheid kunnen bieden over de reikwijdte van de bevoegdheden van de Gemeenschap op het terrein van het strafrecht.

Het Europees Parlement heeft op 25 april een gewijzigde richtlijn aangenomen. Het Parlement acht strafrechtelijke maatregelen noodzakelijk en is overigens van oordeel dat de Gemeenschapswetgever bevoegd is om de lidstaten te verplichten tot strafbaarstelling van inbreuken op IE-rechten. Onder deze bevoegdheid zou ook de mogelijkheid vallen om voorschriften over aard en hoogte van sancties vast te stellen.

Lees hier de brief.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.