NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kabinet investeert in 'mediawijsheid'

Kabinet investeert in 'mediawijsheid'

Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen en scholen gaat helpen om verstandig en bewust met media om te gaan. Voor de start ervan is dit jaar 500.000 euro beschikbaar, in 2009 en 2010 tenminste een miljoen euro per jaar. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin. De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten.

Behalve in een kenniscentrum, investeert het kabinet in betere informatie over audiovisuele producten. Het Nederlands Instituut voor Classificatie van de Audiovisuele Media (NICAM), gaat daarvoor een speciale website opzetten, zodat ouders kunnen kijken of een programma geschikt is voor hun kind. Ouders en opvoeders worden ook meer betrokken bij het opstellen van de criteria van de Kijkwijzer en afhandeling van klachten over schadelijke programma's. Ook komt er een nieuwe leeftijdsgrens voor de Kijkwijzer - vanaf 9 jaar - om het gat tussen 6 en 12 jaar te dichten. Het Commissariaat voor de Media controleert of de omroepen zich aan de leeftijdsgrenzen houden. Het kabinet gaat daarnaast onderzoeken of bioscopen, videotheken en winkels dit ook doen. 

Lees hier het hele bericht.

Lees hier de brief van de ministers Plasterk en Rouvoet aan de Tweede Kamer. 

 

BRON: OC&W


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.