NL EN
  • GEPLAATST OP: 31 december 2015
  • GEPLAATST DOOR: Rosalie Heijna
  • GEPLAATST IN: Privacy
  • GOOGLE+: Rosalie Heijna

Jaaroverzicht Privacy

Het jaar 2015 was een bewogen jaar op het gebied van privacy, waarvoor we met name Facebook willen bedanken. Het jaar begon voor Facebook goed, toen zij in opspraak kwam wegens haar (gewijzigde) voorwaarden. Er deden veel wilde (en overigens onjuiste) verhalen de ronde over wat deze nieuwe voorwaarden zouden inhouden en wat je daartegen kon doen. De Belgen kwamen tot de conclusie dat de voorwaarden van Facebook in strijd waren met de privacywetgeving. Hoewel Facebook niet altijd even coöperatief bleek bij de onderzoeken van privacy toezichthouders, vielen de kritische noten over haar privacy beleid gelukkig niet volledig op dovemans oren.

 

Facebook vervolgde met de spraakmakende wraakporno-zaak. Onder andere door de wat ongelukkige communicatie van Facebook in deze zaak oordeelt de rechter dat Facebook op zoek moet naar de NAW gegevens, waarover Facebook stelt niet meer te beschikken,  van het nep-account waarop een seksfilm was gepost en deze aan het slachtoffer te verstrekken. Facebook heeft overigens niet aan de uitspraak voldaan, waardoor partijen aan het kibbelen zijn geslagen over welke externe IT-deskundige bij Facebook op zoek gaat naar de gegevens.

 

De rechtszaak die echter nog de meeste gevolgen heeft gehad, en niet alleen voor Facebook zelf, was de zaak die de Oostenrijkse student Max Schrems aanspande tegen Facebook Ierland. In deze procedure, die eindige bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, zijn de Safe Harbour Principles ongeldig verklaard. De omvang van de gevolgen van deze uitspraak voor het dataverkeer naar de VS zullen we verder zien in 2016, indien de privacy-autoriteiten gaan handhaven als er geen oplossing is gevonden door de VS en Europa.

 

De laatste privacytegenslag van Facebook was eind dit jaar, toen de Brusselse rechter Facebook op de vingers tikte voor het volgen van Belgen die geen lid zijn van Facebook.  Overigens is Facebook niet het enige bedrijf met een zwaar privacy-jaar, het datalek bij Ashley Madison (een ontmoetingsplaats voor affaires) zal ook wat grijze haren hebben bezorgd.

 

Andere ontwikkelingen vonden plaats op wetgevingsgebied. Zo treedt per 1 januari 2016 de Wet meldplicht datalekken in werking, op basis waarvan bedrijven bij een datalek melding moeten doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”), vanaf 1 januari 2016: Autoriteit Persoonsgegevens, en soms ook aan de betrokkene. Daarnaast is de boetebevoegdheid van het CBP flink omhoog geschroefd. Voor zowel de meldplicht als de boetebevoegdheid geeft het CBP nadere invulling. Daarnaast is aan de cookiewet een extra uitzondering voor de informatie- en toestemmingsplicht toegevoegd, indien het – in het kort – analytische cookies betreft die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer.

 

Wij publiceerden eerder dit jaar in samenwerking met de Greenhouse Group een whitepaper over regulering van drones. Op dat gebied viel ook meer nieuws te melden: het (recreatief) gebruik van drones is verder opgekomen dit jaar, waardoor er vragen opkomen bij de huidige wet- en regelgeving

 

The right to be forgotten, zoals dat vorig jaar volgde uit de Costeja uitspraak, werd dit jaar uitgebreid toegepast. Ook hield het registreren van kentekens voor verschillende doeleinden en het voornemen om de bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD uit te breiden de gemoederen bezig. Tenslotte wilde de Duitse rechter graag van het Hof van Justitie weten of een IP-adres een persoonsgegeven is.

 

Voor 2016 staat in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) op de agenda. De Europese wetgever heeft in de laatste periode van 2015 flink meters gemaakt om deze verordening – die in de plaats zal treden van de nationale privacy wetgeving, zoals onze Wet bescherming persoonsgegevens – af te ronden. Naar verwachting zal de AVG in het voorjaar van 2016 in werking treden en twee jaar later toepasselijk zijn.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.