NL EN

Jaaroverzicht IT en Software

De TMC sector is altijd in beweging en heeft op het gebied van IT en Software ook niet stil gezeten. Zo zijn er een aantal juridische knopen doorgehakt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een tablet, zoals een iPad, een computer is en geen communicatiemiddel (zoals een telefoon, maar mogelijk geen smartphone). Daarnaast heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de bewaarplicht voor providers van tafel geveegd vanwege de inbreuk op het recht op eerbiediging van privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Er is overigens wel een nieuwe bewaarplicht onderweg.

 

Naast het doorhakken van knopen zijn er meerdere spraakmakende procedures gevoerd, waaronder de IT-kraker Alert tegen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze uitspraak biedt een opening voor de opdrachtgever in geval van mislukte IT projecten om de overeenkomst met de leverancier alsnog te ontbinden.

 

De rechtbank Midden Nederland paste de Usedsoft doctrine toe en lijkt de uitputtingsregel zelfs nog wat verder uit te breiden. Ook wees het Hof Amsterdam nog een opvallend vonnis waaruit volgt dat de verantwoordelijkheid voor het verliezen van data na een crash ligt bij de afnemer wanneer het contract onvoldoende duidelijkheid biedt over de verantwoordelijkheid van de leverancier bij verlies van data.

 

Hoewel de rechtspraak dus een aantal verschuivingen vertoont, ligt dat in 2015 (nog) wel anders bij de rechterlijk macht. De Rechtbank Limburg kondigde aan de fax te vervangen voor de e-mail (hoera!). Maar helaas leek voor digitalisering in de rechtspraak in 2015 nog geen plaats. De fax blijft gehandhaafd, stukken dienen - naast de e-mail- alsnog fysiek ingediend te worden en de Hoge Raad en andere rechtbanken lijken de stap nog niet te willen maken. Ook lijken de overheid en digitalisering nog steeds geen match. In het kader van de aanpak van mislukte ICT projecten bij de overheid is er gepleit voor een Bureau ICT-Toetsing (BIT) dat bij de start van een ICT-project toetst of aan een aantal cruciale eisen is voldaan.

 

Tot slot waren er andere opmerkelijke berichten in 2015. Het lijkt dat Google wederom haar horizon gaat verbreden en zich gaat vastbijten in de vastgoedwereld. Ook dit jaar bleek dat storingen (nog) niet kunnen worden uitgesloten. Zo is een aanbesteding bij de Gemeente Werkendam misgelopen vanwege een storing en ondervinden wij anderhalve dag per jaar hinder van storingen bij iDEAL. Verder heeft het HvJ EU bepaald dat de handel in bitcoins is vrijgesteld van BTW.

 

 

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.