NL EN

Jaaroverzicht internetrecht

2007 was volgens Yahoo! het jaar van I, You en Wii. Wat merkten wij daarvan in het Nederlandse internetrecht?

Om te beginnen werd met de uitspraak in de zaak Brein/KPN al vroeg in het jaar duidelijk dat service providers onder omstandigheden a la Lycos Pessers gehouden zijn NAW-gegevens van gebruikers te verstrekken en dat zij onrechtmatig handelen als zij dat niet doen.

Dit had tot gevolg dat service providers in toenemende mate notice-and-takedown procedures hebben ingesteld om de (on)rechtmatigheid van informatie op hun systemen zo zorgvuldig mogelijk te kunnen beoordelen. Veel geschillen werden aan de hand van deze procedures buiten de rechter om opgelost. Zo bracht Wikipedia op verzoek van oud premier Lubbers wijzigingen aan in zijn biografie.

Verder bracht het jaar meer duidelijkheid over hetgeen zoekmachines al dan niet mogen overnemen. Zo mocht autozoekmachine Gaspedaal gegevens van Autotrack blijven gebruiken. De rechter oordeelde dat de gegevensverzameling door Autotrack kwalificeerde als een databank in de zin van de Databankenwet. Gaspedaal maakt echter geen inbreuk op de databankrechten van Autotrack omdat zij niet substantieel profiteert van de commerciële waarde van de databank en ook geen substantiële schade toebrengt aan Autotrack.

Eerder in het jaar boog de rechter zich over huizen-zoekmachine Jaap.nl. Waar Zoekallehuizen vorig jaar nog wel binnen de grenzen van een toelaatbaar citaat bleef werden deze door Jaap.nl overschreden. De rechter oordeelde dat het overnemen van de beschrijvingen en foto's door Jaap.nl een directe ontlening is, welke niet is toegestaan onder het citaatrecht. In hoger beroep is de uitspraak later vernietigd op basis van een vormfout.

Op strafrechtelijk gebied was er de voorlopige ontknoping in de eerste Nederlandse strafzaak tegen de beheerders van de P2P-sites Releases4U en Shareconnector. De rechtbank achtte niet bewezen dat er sprake was van medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk, noch dat er sprake was van deelname aan een criminele organisatie en sprak de beheerders grotendeels vrij. Ook waren we getuige van de eerste aanhouding vanwege een diefstal van een virtuele stoel in Habbo hotel.

Een belangrijk thema in 2007 was tenslotte de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens luidde onlangs nog de noodklok omdat jongeren hun toekomstige carrière in gevaar zouden brengen met hun digitale openhartigheid. De Big Brother Award in de categorie personen ging dit jaar dan ook naar U, de burger zelf. Ook de regelgeving op dit gebied is volop in ontwikkeling. Zo zijn nieuwe privacyregels opgenomen in de recent van kracht geworden richtsnoeren van het CBP omtrent het gebruik van persoonsgegevens op internet. De richtsnoeren beschrijven hoe betrokken partijen als websitebeheerders, ISP's en consumenten moeten omgaan met privacygevoelige informatie. Verder is dit jaar (te laat) het Wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens gepubliceerd. Daarin is onder meer een bewaartermijn van achttien maanden opgenomen. Een amendement om de bewaartermijn te veranderen in zes maanden is al ingediend. Hierover volgend jaar dus zeker meer.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.