NL EN

Jaaroverzicht Internetrecht

Het jaar begon (in onze ogen) positief, met een fundamenteel arrest van het Hof van Justitie in de Svensson / Retriever Sverige-zaak. De conclusie: hyperlinken naar (en overigens embedden van) auteursrechtelijk beschermd materiaal is in principe geen auteursrechtinbreuk, tenzij je daarmee een beveiligingsmaatregel omzeilt waardoor een nieuw publiek wordt bereikt. Het gevolg van deze uitspraak was dat de ‘embedtaks’ van Buma/Stemra van de baan was. De betaalde vergoeding werd echter niet terugbetaald door Buma.

 

Een andere fundamentele vraag was in maart onderwerp van een arrest van het Hof van Justitie. Die vraag was: kunnen ISP’s verplicht worden om op verzoek van een rechthebbende, bepaalde websites te blokkeren. Het Hof beantwoordde deze vraag positief, maar laat de invulling van deze mogelijke verplichting aan de ISP’s zelf over. Die kan dan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen, wanneer deze aantoont alle redelijke maatregelen te hebben genomen.

 

Er kwam een einde aan de blokkade van de Pirate Bay. Goed nieuws voor Nederlandse downloaders, zou je denken. Helaas voor hen oordeelde het Hof van Justitie dat de thuiskopie-exceptie alleen ziet op kopieën voor eigen gebruik van rechtmatig verkregen materiaal. Dat had tot gevolg dat er direct een downloadverbod voor auteursrechtelijk beschermd materiaal van kracht is in Nederland. Overigens ging BREIN in cassatie tegen het oordeel van het Gerechtshof.

 

Bij de Pirate Bay, op moment van schrijven offline door een actie van de Zweedse autoriteiten, wordt ondertussen hard gewerkt aan een grootschalig anticensuurproject. In de zomer kreeg NSE eindelijk gelijk in de procedure tegen BREIN. Dat was helaas een pyrrhusoverwinning, want NSE had de dienstverlening al een tijdje gestaakt.

 

Netneutraliteit verdient zijn eigen plekje in ons jaaroverzicht internetrecht. Zo werd er op Europees niveau strijd geleverd over netneutraliteit. Het Europees Parlement bleek een voorstander van netneutraliteit en nam een belangrijk amendement daarover aan. Inmiddels wordt er over dat onderwerp achter de schermen al weer hard gelobbyd. In een aangepast voorstel lijkt er meer ruimte te komen voor zogenoemde ‘gespecialiseerde diensten’.


In Nederland werd de NS op de vingers getikt omdat het in de trein bepaalde websites op eigen initiatief blokkeerde, wat natuurlijk een schending van netneutraliteit is. Een consultatie van een beleidsregel over de definitie van een internettoegangsdienst hield ten slotte de gemoederen bezig, want was het nou echt de bedoeling dat netneutraliteit nog verder aangescherpt zou worden?

 

Voor 2015 voorzie ik ten minste twee belangrijke punten. In de eerste plaats de totstandkoming van de Europese NIS-richtlijn, met daarin opgenomen een zorgplicht ten aanzien van beveiliging voor bepaalde gereguleerde partijen. Welke partijen dat precies gaan worden, is nu precies het onderwerp van gesprek.

 

Het andere hete hangijzer is de aanpassing van de bewaarplicht in Nederland. Dat daar iets mee moet gebeuren, staat vast. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Telecommunicatiewet, waarmee het kabinet een poging doet tegemoet te komen aan de bezwaren van het Hof van Justitie, lijkt echter nog niet op steun van de marktpartijen te kunnen rekenen.

 

Met dank aan Rosalie HeijnaPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.