NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Jaaroverzicht Internetrecht 2013

Jaaroverzicht Internetrecht 2013

2013 komt op zijn einde. Ook het afgelopen jaar hebben wij de lezer van onze weblog op de hoogte gehouden van de belangrijkste, veelal juridische ontwikkelingen op het gebied van technologie, media en communicatie. Tijd dus om even terug te kijken naar deze ontwikkelingen. 2013 was wat ons betreft het jaar van de privacy. Gedreven door de niet aflatende stroom aan onthullingen over de enorme omvang van de massasurveillance door veiligheidsdiensten, lijkt het dat privacy een stuk hoger op ieders agenda is komen te staan. Ook op het gebied van ISP-aansprakelijkheid, merken- en reclamerecht, software en IT en kansspelen zijn er echter belangrijke ontwikkelingen te bemerken. Lees daarom snel verder voor een uitgebreid overzicht.

 

Privacy

Dit jaar werd bekend dat de belastingdienst op grote schaal parkeergegevens verzamelt, om te controleren of leaserijders hun auto niet te veel voor privéverkeer gebruiken. Gelukkig zette de rechter later dit jaar een streep door deze praktijken van de belastingdienst. Het respecteren van de privacy van de burger blijkt sowieso een moeilijke opdracht voor onze overheid. De plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging werden namelijk uitgebreid, ondanks een negatief advies van het CBP, een negatieve opinie van de Woonbond en een rechterlijke uitspraak waarin de uitvoering van het wetsvoorstel onrechtmatig werd geoordeeld. Tot slot meende staatssecretaris Teeven dat de Europese Privacyverordening niet voor overheden zou moeten gelden.

 

Ook Equens kwam in het nieuws om privacyredenen. De negatieve reacties op de plannen van Equens om pintransactiegegevens te gaan vermarkten waren zodanig groot, dan de plannen uiteindelijk de ijskast in gingen.

 

Het Hof van Justitie liet tussen de bedrijven door weten dat het gebruik van vingerafdrukken in paspoorten toegestaan is, maar dat een centrale opslag van die vingerafdrukken niet toelaatbaar moet worden geacht. Een aantal nieuwsorganisaties kwam tot slot met een prachtig initiatief: de oprichting van klokkenluidersplatform Publeaks.

 

Het privacynieuws van het jaar was echter het onderzoek van het CBP naar het combineren van persoonsgegevens door Google. In een ruim 100 pagina’s tellend rapport concludeert het CBP dat het privacybeleid van Google niet door de beugel kan.

 

Internettussenpersonen

Als 2012 het jaar was van de Piratebayblokkade, dan is 2013 het jaar van de hyperlink. De rechtbank Den Haag oordeelde dat een link naar radiostreams een openbaarmaking van die streams inhoudt. Kort daarna oordeelde het gerechtshof Amsterdam echter dat het linken naar de uitwerkingen van wiskundeopgaven juist geen openbaarmaking van die uitwerkingen inhoudt. In november van dit jaar bevestigt het gerechtshof Amsterdam deze uitspaak. De hyperlinks naar de Playboyfoto’s van Britt Dekker zijn geen openbaarmakingen van die foto’s. Het was overigens wel onrechtmatig om die links te publiceren. We wachten nog steeds met smart op het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak Svensson / Retriever Sverige. Dan krijgen we hopelijk echt zekerheid over deze vraag die voor het internetrecht zo essentieel is.

 

Dit jaar diende het hoger beroep in de procedure tussen XS4ALL en Stichting Brein. XS4ALL, en eveneens een aantal andere internetproviders, moeten op last van de rechtbank Den Haag nog steeds een DNS-blokkade instandhouden gericht op het blokkeren van de Pirate Bay. De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie liet zich onlangs in ieder geval kritisch uit over websiteblokkades door ISP’s. Die blokkades zijn in principe niet uitgesloten, maar de nationale rechter moet toetsen of de maatregel in kwestie geschikt is en noodzakelijk en evenredig.

 

Tot slot klonk ook dit jaar de roep om ‘meer toezicht op social media’. SOLV blijft van mening dat dit de omgekeerde wereld is.

 

Reclamerecht en Merkenrecht

In het reclamerecht zijn er in 2013 diverse regels in werking getreden en gewijzigd. Zo is in juli  de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in werking getreden. Verder is de kinder- en jeugdreclamecode aangepast. In december werd duidelijk dat vanaf 1 januari 2014 de nieuwe gedragscode promotionele kansspelen en de bijzondere Reclamecode Social Media van kracht zullen worden. Tot slot heeft de Reclame Code Commissie een interessante uitspraak gedaan over de reclame in het kader van de Donorweek. Volgens de RCC was de commercial smakeloos en nodeloos kwetsend en daarom in strijd met de goede smaak en fatsoen.

 

Wat betreft het merkenrecht is 2013 begonnen met de weigering door het BBIE van het woord Allah als Benelux woordmerk voor kleding, lederproducten en kant en borduurwerk. De winkelinrichting van Apple is ingeburgerd en kan daarom als merk worden ingeschreven. Louboutin heeft de strijd tegen Van Haren om de rode zool gewonnen: Van Haren maakt met haar hooggehakte damesschoenen inbreuk op het rodezoolmerk van Louboutin.

 

Verder is er in 2013 veel te doen geweest om wederverkopers. Zo levert het gebruik van het merk Porsche in de aanduidingen ‘Porschespecialist’, ‘Porschespecialist Van den Berg’ en de domeinnaam porschespecialist.nl inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Porsche. Ook het gebruik van het merk Talens in de aanduidingen ‘Talensshop.nl’ ‘Talensshop’ en in de domeinnaam talensshop.nl is onder meer aan te merken als een inbreuk op de merkrechten van Talens.

 

Tot slot heeft het Hof van Justitie in 2013 ook nog wat interessants gezegd en heeft het zich uitgelaten over het begrip ‘kwade trouw’. Het Hof heeft geoordeeld dat de uitleg van het begrip kwade trouw in de merkenrichtlijn op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als in de merkenverordening.

 

IT- en softwarerecht

Op het gebied van ICT begon het juridische jaar interessant. Op de eerste dag van 2013 traden namelijk de regels omtrent netneutraliteit in werking, waarmee Nederland het tweede land ter wereld was waar (in beginsel) internetverkeer niet met voorrang of vertraging mag worden behandeld. Op 1 januari werd daarnaast een nieuw deel van de cookiewet van kracht waardoor sindsdien een rechtsvermoeden geldt dat gegevens die met cookies worden verzameld en worden gebruikt voor het volgen van online surfgedrag, persoonsgegevens zijn.

Ook heeft de Nederlandse wetgever niet stilgezeten in het afgelopen jaar op het gebied van ICT. Zo heeft minister Opstelen (V&J) naar aanleiding van de DigiNotar-affaire een wetsvoorstel ingediend waarmee een meldplicht voor ICT-inbreuken in vitale sectoren wordt geïntroduceerd. Bovendien kwam dezelfde minister met het – toch wel zeer omstreden – wetsvoorstel Computercriminaliteit III waarin, onder andere, wordt bepaald dat de overheid onder omstandigheden de computer van een verdachte mag hacken, een verdachte kan worden gedwongen zijn data te ontsleutelen en het ontoegankelijk maken van gegevens door justitie wordt vergemakkelijkt. In 2014 zal over deze voorstellen ongetwijfeld weer volop door ons worden geblogd.

Vanuit de Europese Unie werd het afgelopen jaar gepleit voor een hervorming van het Europese digitale beleid - met name door onze eigen Neelie Kroes – met onder andere een roep om een gezamenlijke Europese telecommarkt en een verbetering van consumentenrechten op dit vlak. Wel worden vraagtekens gezet bij de afgezwakte ‘nepneutraliteit’ die Kroes lijkt te willen introduceren.

Toch kan 2013 met klem worden bestempeld als het jaar van de Bitcoin, de virtuele en ongereguleerde valuta waarvan de waarde tot grote hoogte is gestegen, hetgeen tot de nodige media-aandacht heeft geleid. Natuurlijk heeft de vlucht van de Bitcoin al tot de nodige incidenten geleid. We zijn erg benieuwd wat 2014 voor de Bitcoin gaat brengen en hoe de Nederlandse wetgever op de ontwikkeling van de virtuele munt inspeelt.

Ook ‘Big Data’ is een term die niet meer uit het juridische IT-landschap is weg te denken; immense gegevensverzamelingen worden ingezet om profielen van gebruikers te schetsen of om criminaliteit op te sporen en in de kiem te smoren. Vanzelfsprekend is dit een trend die op gespannen voet staat met de privacy van burgers.

Tot slot heeft ook de rechter op het vlak van ICT-recht niet stilgezeten. Zo oordeelde de Hoge Raad in 2013 dat het bewijsbeslag eveneens betrekking kan hebben op bestanden die zich in de cloud bevinden, hoeft een website niet vlekkeloos te werken op het moment van oplevering en is het zonder toestemming gebruik maken van de WiFi-router van een ander strafbaar. In het verlengde van de baanbrekende Usedsoft-uitspraak van het Hof van Justitie uit 2012 speelt voorts de vraag of – in het kader van de dienstverlening van ReDigi – de door het Hof geformuleerde uitputtingsleer alleen geldt voor fysieke exemplaren of ook voor immateriële (zoals gedownloade) exemplaren. Een interessante ontwikkeling is ten slotte het KEI-project, waarmee ondermeer de digitalisering en innovatie van de rechtsgang wordt nagestreefd.

2014
SOLV kijkt reikhalzend uit naar 2014. Wat zal het Hof van Justitie oordelen in de Svensson/ Retriever Sverige zaak? Blijft de blokkade van de Pirate Bay van kracht? Stijgt de koers van de Bitcoin wederom tot ongekende hoogte? SOLV houdt u er in ieder geval van op de hoogte.

Door: Harmke Lankhorst, Tomas Weermeijer en Micha Schimmel

BRON: solv.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.