NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Jaaroverzicht internetrecht 2011

Jaaroverzicht internetrecht 2011

Ook dit jaar weer op de SOLV weblog een overzicht van de interessante juridische gebeurtenissen op het gebied van technologie, media en communicatie!

 

Privacy

Veel ontwikkelingen op het gebied van privacy dit jaar. Zo was er het Elektronisch Patiëntendossier dat in april unaniem werd verworpen door de Eerste Kamer vanwege privacyzorgen. Daarna waren er plannen voor een private doorstart van het EPD, die aanvankelijk niet van de grond kwamen, maar nu toch lijken te worden doorgezet.

 

Het plaatsen van beelden van boeven op internet zorgde verschillende keren voor ophef. Eerst naar aanleiding van het plan van Vereniging Eigen Huis om foto’s en video’s van inbrekers op haar website te plaatsen. Later naar aanleiding van een niet bestaand wetsvoorstel waarin zou zijn opgenomen dat je een enorme boete krijgt als je het gespuis digitaal aan de schandpaal nagelt. Niets bleek echter minder waar, want er ligt nu een wetsvoorstel dat inhoudt dat je beelden van een boef wel op internet mag zetten.

 

Er werd dit jaar ook weer veel informatie over ons verzameld zonder dat we het wisten. Zo werd Google wereldwijd, maar ook door ons eigen CBP op de vingers getikt voor het (stiekem of per ongeluk) verzamelen van allerlei informatie over onze Wifi routers en kwamen enkele telecomaanbieders in de problemen door het gebruik van Deep Packet Inspection.

 

De wijzigingen in de Telecommunicatiewet, waarin de nieuwe regels over cookies en netneutraliteit worden opgenomen, trokken de nodige aandacht. Onze eigen eurocommissaris Neelie Kroes sprong in de bres voor netneutraliteit en over de cookie-regels wordt nog steeds hevig gediscussieerd. Hoe moet nu toestemming verkregen worden voor het plaatsen van een cookie? Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer die zich, met name over de cookies, zeer kritisch heeft uitgelaten.

 

Kampioen privacynieuws blijft echter social media gigant Facebook. Een dappere Oostenrijkse student diende een inzageverzoek in bij Facebook en bracht daarmee het balletje aan het rollen richting een grootschalig onderzoek door de Ierse data protectie autoriteit. In de VS heeft de FTC Facebook onlangs flink beteugeld naar aanleiding van privacybezwaren. Facebook kwam ook in het nieuws door: het lekken van de gegevens van 100 miljoen gebruikers, het verstrekken van telefoonnummers en adressen aan derden en Facebook-functionaliteiten als het taggen van andere gebruikers, de alomtegenwoordige like-button en gezichtsherkenningssoftware.

 

Maar Facebook was natuurlijk niet de enige, zelfs de goedheiligman himself kwam er in 2011 niet zonder privacy-kleerscheuren vanaf!

 

Auteursrecht

Het auteursrechtelijke nieuws ging dit jaar vooral over alles wat met downloaden te maken heeft.

 

Eind vorig jaar al oordeelde het Hof dat downloaden uit illegale bron onder thuiskopie exceptie valt. In april van dit jaar bood Teeven zijn Speerpuntenbrief Auteursrecht aan aan de Tweede Kamer, waarin hij onder andere pleit voor een “herbezinning op de thuiskopie-exceptie”. Naar aanleiding daarvan vonden in de laatste maand van dit jaar heftige debatten plaats over de mogelijke invoering van een downloadverbod.

In de strijd tegen filesharing werd in verschillende landen geprobeerd om ISP’s te dwingen om websites te blokkeren of internetverkeer te filteren. In november oordeelde het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) echter dat ISP’s niet zomaar verplicht kunnen worden het internetverkeer van hun abonnees te filteren. Een vergaande filterverplichting is in strijd met de fundamentele rechten van zowel de ISP als haar abonnees, aldus het Hof.

 

Ook was er aandacht voor de hyperlinks als openbaarmaking, werd de persexceptie effectief buiten spel gezet en werd er geruzied over bh-bandjes. Er werd zelfs gediscussieerd over het auteursrecht van een aap.

 

IT

De Hoge Raad heeft zich het afgelopen jaar uitgelaten over de vraag of het voldoende is te stellen dat algemene voorwaarden, in dat geval de FENIT voorwaarden, vindbaar zijn op het internet. Nee, oordeelde de Hoge Raad, zo heb je de wederpartij geen redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

 

De advocaat-generaal van het HvJ EU heeft geconcludeerd dat de functionaliteit van een computerprogramma en een programmeertaal niet beschermd kunnen worden door het auteursrecht. Het is wachten op het arrest van het HvJ EU.

 

Merkenrecht en vergelijkende reclame

Het HvJ EU is in 2011 doorgegaan waar zij het vorige jaar is gebleven: adwords, adwords en adwords. De uitspraak van het HvJ EU in de L’Oréal/Ebay-zaak blijft ons op verschillende punten bezighouden.  Zo heeft het HvJ EU geoordeeld dat het gebruik van een adword-advertenties voor specifieke advertenties geen merkgebruik door Ebay oplevert, maar onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn jegens de merkhouder. Ook leert het HvJ EU ons steeds meer over de functies van een merk in het kader van adwords.

 

In Nederland heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage het vonnis  van de voorzieningenrechter in de zaak Tempur/Energy+ vernietigd. Na een overzicht te hebben gegeven van alle relevante adwords-jurisprudentie van het HvJ EU, oordeelt het Gerechtshof dat het gebruik van adwords van een concurrent geoorloofd is indien een eigen merk of handelsnaam wordt genoemd, een eigen (vergelijkbaar) product wordt afgezet tegen het product van een concurrent, het duidelijk is dat het om een concurrerend product gaat (zonder het merk van de concurrent te noemen) en de aangeboden producten geen imitatieproducten zijn. Ook heeft het Gerechtshof invulling gegeven aan de door het HvJ EU geïntroduceerde nieuwe maatman (in het kader van adwords!?): de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker.

 

De Advocaat-Generaal van het HvJ EU heeft in een zaak over een consumentenkrediet geconcludeerd dat de vaststelling van een oneerlijke handelspraktijk (artt. 6:193a-j BW) niet automatisch leidt tot vernietigbaarheid van de overeenkomst, maar wel een omstandigheid is die kan worden meegewogen.

 

Overige

Het jaar 2011 is er één van hacks, cracks en leaks. De noodzaak om een brede meldplicht voor datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens op te nemen neemt toe. Het initiatief van Webwereld: Lektober, de hack van het Playstation Network en de ineenstorting van Diginotar, hebben deze noodzaak alleen maar versterkt.

 

In 2011 is diefstal van virtuele objecten nog steeds diefstal in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. In 2012 kan worden uitgekeken naar het arrest van de Hoge Raad.

 

De parodie-exceptie en de vrijheid van meningsuiting krijgen ook weer ruimte binnen het stelstel van de intellectuele eigendomsrechten. Nijntje kan in 2012 lekker blijven feesten, terwijl kunstenares Nadia Plesner ook in het nieuwe jaar aandacht kan blijven vestigen op de misstanden in de wereld. Verder kunnen bioscoopbezoekers blijven genieten van ‘verkeerd neergezette’ Holleeder in De Heineken Ontvoering.

 

2011 is ook het jaar waarin het Commissariaat van de Media haar definitieve beleidsregels over de classificatie van audiovisuele diensten presenteerde. De eerdere concept beleidsregels zijn aanleiding voor SOLV geweest om een seminar te organiseren.

 

De Stichting Reclame Code heeft een druk 2011 achter de rug. Niet alleen is een nieuwe Reclamecode SMS-dienstverlening geïmplementeerd, maar ook moest zij de Nederlandse Reclame Code naar aanleiding van het Ving-arrest wijzigen. Op 1 januari 2012 treden nog meer wijzigingen in werking.

 

De consumenten zijn in 2011 niet achtergebleven. Uit standpunt van de OPTA blijkt dat zij de regels ten aanzien van het Bel-me-niet register strikt zal interpreteren en de uitzondering beperkt zal uitleggen. Zo moet de consument in elk gesprek worden gewezen op zijn recht om zich direct in het Bel-me-niet register in te schrijven. Ook de Wet Van Dam komt consumenten tegemoet. In deze wet worden regels gesteld ten aanzien van (stilzwijgende) verlengingen en opzegtermijnen van bepaalde categorieën overeenkomsten.

 

Benieuwd wat 2012 zal brengen op het gebied van technologie, media en communicatie? Houd onze weblog, nieuwsbrief en Twitter-pagina in de gaten!

 

Door: Wouter Dammers, Genia Rimen en Anke VerhoevenPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.