NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Is voor de verschuldigdheid van rente na vonnis een ingebrekestelling vereist?

Is voor de verschuldigdheid van rente na vonnis een ingebrekestelling vereist?

"Nee", zegt de rechtbank te Rotterdam. Waarom niet?

Omdat uit de artikelen 6:74 BW (wanprestatie) en 6:119 BW (wettelijke rente) volgens de rechtbank volgt dat (i) de schuldenaar die tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis verplicht is de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, en (ii) de schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat uit de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.

De rechter overweegt vervolgens dat uit de bindende kracht van een in kracht van gewijsde gegaand vonnis, de gehoudenheid om te betalen voortvloeit. Het bedrag is daarmee in beginsel terstond verschuldigd. Een nadere ingebrekestelling zoals [gedaagde] betoogt, is - mede gelet op het bepaalde in art. 6:74 BW - dan ook niet vereist, aldus de rechter.

Lees hier de uitspraak.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.