NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Internetarchief KB en "onverantwoorde" data science nationale wetenschapsagenda

Internetarchief KB en "onverantwoorde" data science nationale wetenschapsagenda

Gisteren was er een bijeenkomst over data science in het kader van de nationale wetenschapsagenda. UIt meer dan 10 duizend vragen die gesteld zijn door de samenleving, is een 16-tal thema's gedestilleerd die nu in een soort competitie moeten gaan duidelijk maken dat vooral aan hun thema geld moet worden besteed. Gisteren was er bij de KNAW een bijeenkomst over Big data verantwoord gebruiken: zoeken naar patronen in grote gegevensbestanden. Bij de ingang kruiste mijn weg Herbert Bos (die 's middags naar de NCSC One conferentie ging, ik had 's morgens college gegeven) die aangaf dat de "verantwoorde" types zoals juristen ondervertegenwoordigd waren. Dit bleek een understatement.

In de middag waren mensen vanuit een gelijke achtergrond bij elkaar gezet. Ik zat met een wetenschapsfilosoof en 7 hoogleraren taalkunde. Nu is taal uiteraard belangrijk voor juristen, maar bij verantwoord gebruik van big data is de taal niet direct het meest prangende issue. De omissie werd overigens door de organisatie erkent, er zouden wat afmeldingen zijn. Toch voelt het apart om in een gezelschap van meer dan 100 man de enige jurist te zijn.

In mijn groepje zat ook een medewerker van de KB. Die kopieren geen internetpagina's voor een archief omdat het auteursrecht dat zou verbieden. Nu kennen we allemaal de Way backmachine en daarin zijn veel historische pagina's opgeslagen. Het Amerikaanse recht kent echter het fair use beginsel. Met Menno Weij heb ik al langere tijd een discussie/controverse over Archive.org, hij vindt het een grove auteursrechtschending. Ik denk, uiteraard, dat hij geen gelijk heeft.

Voor de Nederlandse situatie is dat anders, althans vinden sommigen. Ik zou willen verdedigen dat iemand die een pagina op internet plaatst daarmee impliciet toestemming geeft voor gebruik zoals het bekijken van een pagina :-), maar ook de opslag ten behoeve van historische redenen zoals een internetarchief van de KB. Toch durft de KB het niet. Waarom? Mogelijk bang voor hoge handhavingsrichtlijn veroordelingen. Ik denk echter dat een zaak tegen de KB moeilijk kan worden gewonnen.

Stel dat Solv.nl in het archief van de KB zit. Menno begint een rechtszaak omdat SOLV daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Die zaak wordt uiteraard tegengehouden door kantoor want voorzover juist, zal SOLV graag alsnog toestemming geven voor dit gebruik. Maar stel dat Menno een client vertegenwoordigd met dezelfde inzet. Wat zou een rechter doen? Onrechtmatige verveelvoudiging/openbaarmaking? Technisch juridisch mogelijk, maar het lijkt me kansloos, althans in algemene zin. Er kunnen pagina's zijn die mensen a la Right to be Forgotten verwijderd willen zien. Bijvoorbeeld een pagina van SOLV waar enige tijd per ongeluk een naaktfoto van een SOLV-er stond, ofzo. Maar overigens lijkt mij voorzover er enkel op basis van auteursrechtschending wordt opgetreden tegen een dergelijk historisch archief, dit misbruik van recht., art. 3:13 lid 2 BW:PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Michel Frequin woensdag 6 april 2016 13:03

Beste Arno,
Of de medewerker van de KB was slecht op de hoogte van de praktijk (hetgeen niet erg waarschijnlijk is) of hij/zij heeft om politiek strategische redenen een negatief beeld geschetst over het auteursrecht en de positie van bibliotheken en archieven (hetgeen helaas wel vaker is voorgekomen) en blijkens jouw blog ook weer met succes.
Momenteel (januari 2016) bevat de door de KB gearchiveerde selectie volgens hun eigen informatie reeds ruim 10.000 Nederlandse websites. Daar vragen ze overigens keurig toestemming voor (is ook onze ervaring voor auteursrecht.nl) en dat wordt blijkbaar ook ruim verleend (natuurlijk ook door ons). Primair worden door de KB websites met wetenschappelijke en culturele inhoud geselecteerd en die zullen hier ook geen enkele moeite mee hebben. De ervaring leert (ook de KB) dat juist het automatisch doen zonder de rechthebbenden tijdig te informeren alleen maar irritatie en juist daardoor onnodige conflicten oplevert.

https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering/selectie-bij-webarchivering

met vriendelijke groet
Michel Frequin
VOICE / Federatie Auteursrechtbelangen

Arno R. Lodder woensdag 6 april 2016 13:26

Het komt voor als omslachtig, een ieder toestemming vragen. Gelukkig doen Google en andere zoekmachines dat niet, dan zou je wel heel veel verzoeken krijgen zij slaan immers ook alles op, met weliswaar een ander doel, maar toch. Irritatie en conflicten lijkt me dan vooral veroorzaakt door het niet meegaan met de tijd waarin we leven.
Begrijp in ieder geval ook dat pagina's waar ik bij betrokken ben nog niet in het archief zitten, heb in ieder geval nog nooit een verzoek gehad.

Michel Frequin woensdag 6 april 2016 15:44

Een mailtje sturen kan voldoende zijn. We hebben het hier niet over de functie een zoekmachine, maar over het kopiëren en opnieuw openbaar maken van informatie op websites.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.