NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • HvJEU: de Staat heeft resultaatsverplichting thuiskopievergoeding

HvJEU: de Staat heeft resultaatsverplichting thuiskopievergoeding

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag arrest gewezen in de zaak die door Stichting de Thuiskopie (STK) in Nederland is aangespannen tegen het Duitse bedrijf Opus. STK heeft de zaak gewonnen, maar de grootste overwinnaar is misschien wel het Nederlandse thuiskopiestelsel zelf.

 

De zaak betreft de zogenaamde thuiskopievergoeding. In Nederland is het toegestaan om auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming te kopiëren voor eigen gebruik. Zo mag je een gekochte cd kopiëren om deze ook te kunnen luisteren in de auto en mag je muziek downloaden van het internet. Dat is een goede zaak, zolang daartegenover een regeling staat om de auteurs en uitvoerend kunstenaars te compenseren voor het nadeel dat zij daardoor lijden. Indien je een cd kopieert, koop je hem immers niet en de muzikant mist daardoor inkomsten.

 

In Nederland bestaat die regeling eruit dat een klein percentage van de prijs voor elk voorwerp waarop auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden gekopieerd, uiteindelijk terecht komt bij de rechthebbenden. De fabrikanten en importeurs van die voorwerpen zijn namelijk op grond van de wet verplicht om de thuiskopievergoeding af te dragen aan STK. STK keert deze vergoedingen vervolgens uit aan de rechthebbenden waarmee de cirkel rond is. De consument mag vrijelijk kopiëren voor eigen gebruik, maar betaalt daarvoor wel een vergoeding aan de rechthebbende.

 

Maar wat nu als er geen fabrikant of importeur in Nederland is te vinden? Zoals in het geval dat Nederlandse consumenten via internet lege cd’s in Duitsland bestellen? Dan wordt die cirkel doorbroken en krijgen de rechthebbenden geen compensatie voor het nadeel dat zij lijden, althans dat vonden rechtbank en gerechtshof. De Hoge Raad wist het niet zo zeker en vroeg het aan het Hof van Justitie. Die heeft nu antwoord gegeven: de compensatie aan de rechthebbenden moet op de één of andere manier betaald worden, als het niet door de consument zelf kan, dan door de Duitse handelaar.

 

Het Hof van Justitie stelt allereerst vast dat het eigenlijk de consument is die moet betalen. Dat is immers de partij die de thuiskopie maakt en daarmee nadeel toebrengt aan de rechthebbenden. Nu het echter moeilijk is om al die consumenten afzonderlijk een rekening te sturen, is het toegestaan een systeem in het leven te roepen zoals in Nederland waarin de fabrikanten en importeurs de vergoeding betalen, zolang zij maar de mogelijkheid hebben deze door te berekenen.

 

Vervolgens moet het Hof van Justitie de vraag beantwoorden wat dan de situatie is indien die vergoedingsplichtige partij in de zin van de wet er niet is. In casu betrof het Opus, een Duitse aanbieder van een website waarop lege cd’tjes gekocht kunnen worden, ook – en met name – vanuit Nederland. Opus is geen fabrikant en geen importeur. De consumenten importeren de voorwerpen immers in wezen zelf. De rechtbank en het gerechtshof vonden dan ook dat zij de wet niet zo konden uitleggen dat Opus toch een vergoeding moest afstaan. Daarmee zijn zij volgens het Hof van Justitie echter voorbij gegaan aan het uitgangspunt van het Europese auteursrecht. Dat dient er primair toe de auteurs- en naburig rechthebbenden een hoog niveau van bescherming te bieden.

 

Daarom is volgens het Hof van Justitie de Staat der Nederlanden verplicht ervoor zorg te dragen dat rechthebbenden gecompenseerd worden voor het thuiskopiëren. Dat gaat zelfs zover dat Nederlandse rechters verplicht zijn de wet uit te leggen op zodanige wijze dat aan die verplichting wordt voldaan.

 

De uitspraak onderstreept wederom het belang van de thuiskopievergoeding. Als je als lidstaat het kopiëren voor eigen gebruik toestaat, dan moet je garanderen dat de rechthebbenden hiervoor gecompenseerd worden. Al jaren komt de Nederlandse Staat die garantie niet na. Nog altijd krijgen auteurs, musici en acteurs helemaal niets voor het thuiskopiëren dat gebeurt op mp3 spelers, harddiskrecorders en mobiele telefoons. De Nederlandse Staat dwarsboomt namelijk elk initiatief om de thuiskopievergoeding ook op die voorwerpen te heffen. Een weinig populaire maatregel natuurlijk, maar volgende het Hof van Justitie één die niet langer kan worden vermeden. 

BRON: Curia


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.