NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • HvJ wijst fundamenteel arrest over openbaarmaking via internet

HvJ wijst fundamenteel arrest over openbaarmaking via internet

In het arrest over TVCatchup, een live streaming dienst van free-to-air tv-programma’s, heeft het Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen. Het Hof bepaalt dat elke doorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel een auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek inhoudt. In dat geval is het niet relevant of er met de doorgifte een ‘nieuw publiek’ wordt bereikt. Daarnaast wordt het belang van het winstoogmerkcriterium enigszins gerelativeerd.

 

Toestemming voor iedere specifieke technische werkwijze

Aangezien TVCatchup de tv-programma’s uitzendt met gebruik van een andere specifieke technische werkwijze (internet), is volgens het Hof sprake van een mededeling. Dat heeft tot gevolg dat er toestemming van de auteurs nodig is voor die doorgifte.

 

“23. […] Bovendien volgt uit artikel 3, lid 3, van deze richtlijn dat de toestemming om de beschermde werken in een mededeling aan het publiek op te nemen het recht om andere mededelingen van deze werken aan het publiek toe te staan of te verbieden niet uitput.

 

24. Daaruit volgt dat de Uniewetgever, door een regeling vast te stellen voor situaties waarin een bepaald werk meermaals wordt gebruikt, heeft gewild dat elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel individueel door de auteur van het betrokken werk wordt toegestaan.

[…]

26. Aangezien een beschikbaarstelling van de werken via wederdoorgifte op internet van een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending gebeurt volgens een specifieke technische werkwijze die verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke mededeling, moet zij worden beschouwd als een „mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Bijgevolg kan een dergelijke wederdoorgifte niet gebeuren zonder de toestemming van de auteurs van de wederdoorgegeven werken wanneer zij aan het publiek worden medegedeeld.”

 

‘Aan het publiek’

Die mededeling moet natuurlijk nog steeds ‘aan een publiek’ plaatsvinden, want zonder publiek geen 'mededeling aan het publiek'. Het is daarbij niet relevant dat TVCatchup gebruik maakt van een één-op-één verbinding, want deze techniek belet niet dat een groot aantal personen tegelijk tot hetzelfde werk toegang heeft. Reeds op grond daarvan is er sprake van een publiek. Het Hof stelt daarnaast vast dat als er sprake is van een andere technische werkwijze, het niet meer hoeft te worden onderzocht of er sprake is van een nieuw publiek. Die voorwaarde is namelijk enkel relevant in de specifieke situaties waar het Hof zich eerder over heeft uitgesproken (o.a. de arresten SGAE, FA Premier League, Airfield). In die arresten ging het om een interventie, zonder welke het relevante publiek geen toegang zou hebben tot de werken.

 

Winstoogmerk

Ook over het criterium van het winstoogmerk wordt nog wat opgemerkt door het Hof. Het Hof merkt op dat het er weliswaar eerder op gewezen heeft dat dit criterium ‘niet irrelevant’ is, maar dat winstoogmerk is in ieder geval niet bepalend op een wederdoorgifte te kwalificeren als een mededeling.

 

Al met al geeft de uitspraak van het Hof van Justitie een hoop stof tot nadenken. Gisteren werd bekend dat Nederland.fm niet in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 19 december 2012. Het was interessant geweest om te zien of het gerechtshof met deze uitspraak van het HvJ in de hand tot dezelfde beoordeling zou komen als de rechtbank.

BRON: curia.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Hildebrand vrijdag 8 maart 2013 14:40

Nederland.fm vonnis van 19 december. Waarom zou het vonnis niet in stand kunnen blijven?

Micha Schimmel vrijdag 8 maart 2013 15:43

Beste Hildebrand,

Dank voor de correctie, ik heb het aangepast in de blog. Ten aanzien van je vraag waarom het nederland.fm vonnis mogelijk niet in stand zou kunnen blijven: daarover zou een heel blog geschreven kunnen worden. Kort door de bocht zie ik het zo:

Van belang is dat de situatie in de Nederland.fm zaak ziet op de doorgifte van werken via dezelfde technische werkwijze als waar de auteurs toestemming voor hebben gegeven (en dus ook een vergoeding voor hebben gekregen). Dan kan er nog steeds een mededeling aan het publiek plaatsvinden, maar daarvoor moet wel sprake zijn van een nieuw publiek.

Het Hof van Justitie stelt dat het van belang is te weten hoeveel personen tegelijk en achtereenvolgens tot hetzelfde werk toegang hebben (r.o. 33). De wederdoorgifte van de werken door TVCatchup is volgens het Hof gericht op iedereen in het Verenigd Koninkrijk met een internetverbinding. Al die personen hebben toegang tot de streams. Naar mijn mening geldt hetzelfde voor de streams die (met toestemming van de auteurs) door de radio-omroepen op internet zijn gezet: zij zijn beschikbaar voor iedereen in Nederland met een internetverbinding. In dat geval is er dus geen nieuw of ander publiek dat door de interventie van Nederland.fm opeens wel toegang tot de werken heeft. Zij waren voor iedereen met een internetverbinding beschikbaar, en blijven dat.

Hilderbrand maandag 11 maart 2013 17:05

Beste Micha,

Dank voor je reactie. Ik ben het met je eens dat toepassing van het nieuwe publiek criterium op internet tot opmerkelijke uitkomsten leidt.

Ik zie echter niet in hoe de subjectieve maatstaf die het HvJ hanteert (het publiek waar de auteur geen rekening mee hield) voor Nederland.fm in positieve zin gewijzigd wordt. Juist de ruime interpretatie hiervan leidt tot de onbevredigende uitkomst.

Ik kijk uit naar je vervolg blog.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.