NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Huisartsen mogen nog geen sofi-nummers van patiënten opvragen

Huisartsen mogen nog geen sofi-nummers van patiënten opvragen

De opvolger van het sofi-nummer, het Burgerservicenummer (BSN), zal ook in de zorg gebruikt gaan worden. Huisartsen die, vooruitlopend op de invoering van het Burgerservicenummer, nu al sofi-nummers van patiënten opvragen, handelen daarmee niet alleen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) maar lopen bovendien het risico dat zij vervolgens patiëntendossiers vervuilen. Met alle negatieve gevolgen voor de betrokken patiënten van dien.

Er ligt inmiddels een wetsvoorstel klaar dat er mede voor moet zorgen dat invoering van het BSN in de zorg soepel verloopt. Het wetsvoorstel omvat maatregelen ter bevordering van een juiste koppeling van BSN en patiënt. Ook biedt het voorstel een huisarts de mogelijkheid de sofi-nummers van al zijn patiënten tegelijkertijd op te vragen. Het is de bedoeling dat het BSN eind dit jaar, begin volgend jaar ingevoerd is. De invoering van het BSN in de zorg is mede van belang voor het goed functioneren van het toekomstige landelijke Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Lees hier het hele bericht.

BRON: College Bescherming Persoonsgegevens


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.