NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof in Gaspedaal-zaak: metazoekmachine maakt inbreuk

Hof in Gaspedaal-zaak: metazoekmachine maakt inbreuk

Half december wees het Hof van Justitie van de EU arrest in de al lang slepende juridische ruzie tussen Gaspedaal en Autotrack.

De zaak

Gaspedaal is een dedicated metazoekmachine. Gaspedaal doorzoekt namelijk de verzamelingen autoadvertenties van verschillende websites, waaronder die van AutoTrack. Gaspedaal zoekt realtime in de databank van AutoTrack. Er wordt dus geen kopie gemaakt van de databank. Pas als de gebruiker een zoekopdracht invoert, begint Gaspedaal met zoeken in onder andere de website van AutoTrack. De gebruiker krijgt op basis van zijn zoekopdracht een overzicht van de resultaten met de belangrijkste gegevens uit de betreffende advertentie en een deeplink naar de pagina met de volledige advertentie. AutoTrack was niet blij met Gaspedaal. Volgens AutoTrack profiteert Gaspedaal namelijk van de inspanningen van AutoTrack en lijdt AutoTrack daardoor schade, die onder andere bestaat uit het mislopen van reclameinkomsten doordat gebruikers niet meer langs de homepage van AutoTrack komen, waar de meeste reclame staat.

AutoTrack en Gaspedaal zijn hierover al sinds 2007 aan het ruziën. In een kort geding verloor AutoTrack, maar de daaropvolgende bodemprocedure won Autotrack wel. Gaspedaal ging in hoger beroep.

Deze zaak draait om de vraag of wat Gaspedaal doet inbreuk maakt op het databankenrecht van AutoTrack. Van inbreuk is sprake als Gaspedaal grote delen van de databank van AutoTrack opvraagt of hergebruikt, of wanneer Gaspedaal herhaald en systematisch kleine delen van de databank opvraagt of hergebruikt en dit schade toebrengt aan de normale exploitatie van de databank.

Het oordeel van het Hof

In hoger beroep kwam het Hof er ook niet uit en stelde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU. Het Hof van Justitie wees gisteren haar arrest. Met dit arrest komt AutoTrack op een sterke voorsprong te staan. Het Hof oordeelt namelijk dat het aanbieden van een dedicated metazoekmachine zoals die van Gaspedaal inbreuk maakt op het databankrecht als de zoekmachine:

– aan de eindgebruiker een zoekformulier ter beschikking stelt dat in wezen dezelfde functionaliteiten biedt als het formulier van de databank,

– de zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en

– aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.

Substantiele of niet- substantiële delen

Opvallend is dat het Hof oordeelt dat Gaspedaal substantiële delen van de databank opvraagt en hergebruikt. Bij de Nederlandse rechters ging het namelijk steeds om de vraag of Gaspedaal herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de databank opvraagt en hergebruikt. De Nederlandse rechters gingen ervan uit dat Gaspedaal steeds kleine stukjes van de databank opvraagt, omdat Gaspedaal real-time zocht in de databank aan de hand van elke individuele zoekopdracht.

Dit verschil in inzicht heeft er volgens mij mee te maken dat het Hof de relevante activiteit anders definieert. Waar de Nederlandse rechters steeds keken naar de zoekopdrachten door de gebruikers van Gaspedaal, kijkt het Hof naar de activiteit van Gaspedaal zelf, namelijk het aanbieden van de mogelijkheid om de volledige inhoud van de AutoTrack databank te doorzoeken door de zoekopdracht van de gebruiker door te voeren naar het zoekmechanisme van de databank van AutoTrack. Dat brengt het Hof tot de conclusie dat in zo’n geval de gehele databank aan het publiek ter beschikking wordt gesteld door Gaspedaal. Dat kwalificeert als hergebruik en dus inbreuk.

Misgelopen reclame-inkomsten

Uit de overwegingen van het Hof blijkt dat het doel van de databankenbescherming bij haar oordeel een belangrijke rol heeft gespeeld. Het Hof formuleert dat doel als volgt:

[…], bestaat dat doel erin de invoering te bevorderen van systemen voor opslag en verwerking van gegevens teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van de informatiemarkt in een context die wordt gekenmerkt door een exponentiële groei van de hoeveelheid gegevens die jaarlijks in alle sectoren van bedrijvigheid wordt voortgebracht en verwerkt.

[…]Met dat doel beoogt de door richtlijn 96/9 geregelde bescherming door het recht sui generis de persoon die het initiatief heeft genomen om substantiële menselijke, technische en/of financiële middelen te investeren in het samenstellen en de werking van een databank en het risico hiervan draagt, de zekerheid te bieden dat hij voor zijn investering zal worden vergoed door hem te beschermen tegen de toe-eigening van de resultaten van deze investering zonder zijn toestemming.

Het Hof gaat nog specifiek in op de schade die AutoTrack lijdt door misgelopen reclame-inkomsten:

Aangezien de eindgebruiker de startpagina of het zoekformulier van de databank niet meer hoeft te openen, is het immers mogelijk dat de fabrikant van de databank minder inkomsten haalt uit de reclame op deze startpagina of op dit zoekformulier, met name voor zover ondernemingen die online reclame willen maken, van mening zijn dat zij meer profijt halen uit reclame op de website van de dedicated metazoekmachine dan uit reclame op een van de door de metazoekmachine doorzochte databanken.

Het is altijd duidelijk geweest dat het databankenrecht een vorm van investeringsbescherming is. Met deze uitspraak van het Hof krijgt het databankenrecht nu in mijn ogen zelfs het karakter van bescherming tegen ongeoorloofde concurrentie.  

 

BRON: Curia


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.