NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof beperkt internet anonimiteit

Hof beperkt internet anonimiteit

Het Hof Amsterdam heeft in zijn uitspraak van 24 juni 2004 de vrijheid van een internet gebruiker om anoniem zijn mening te uiten, vergaand opgeheven. In deze principiële zaak ging het om de vraag of de internet service provider (ISP) Lycos verplicht was de persoonsgegevens van één van diens abonnees aan een derde, Pessers, bekend te maken. Pessers was van mening dat de betreffende abonnee onrechtmatig jegens hem had gehandeld.

Het Hof oordeelt dat er weliswaar geen sprake was van onmiskenbaar onrechtmatig handelen door de abonnee, maar dat Lycos toch verplicht is de gevraagde gegevens te verstrekken. Het Hof betrekt bij zijn oordeel vier factoren:

1. De mogelijkheid dat de informatie onrechtmatig is;

2. Of de derde i.c. Pessers een reëel belang heeft bij de gegevens;

3. Of er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn de gegevens te achterhalen;

4. Afweging van de belangen van de ISP en diens abonnee tegenover de belangen van de derde (Pessers). 

Indien deze uitspraak in stand blijft, kan hij rechthebbenden een belangrijk middel geven om persoonsgegevens van anonieme internet gebruikers bij ISPs te achterhalen. De uitspraak gaat verder dan de controversiële IE handhavingsrichtlijn, waar ook een zgn. recht op informatie in is opgenomen. Op grond van de richtlijn zal afgifte van de gegevens echter louter met een machtiging van de rechter kunnen. Het Hof lijkt dat onnodig te achten. 

De uitspraak staat ook in schril contrast met de uitspraak van het Canadese Hooggerechtshof van vorige week.

Lees hier de uitspraak.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.