NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Het portretrecht van Zwarte Piet Prem

Het portretrecht van Zwarte Piet Prem

Het weekblad Revu geeft bij de uitgave van het nieuwste nummer een paars vel inpakpapier weg waarop Prem Radhakishun staat afgebeeld als Zwarte Piet tussen de mijters van Sinterklaas: 

 

 

 

Het inpakpapier is een reactie op de opmerking van Prem aan tafel bij DWDD, waar hij verklaarde dat Sinterklaas niet zou bestaan. Via het inpakpapier wil Revu Prem de gelegenheid geven het sinterklaasfeest alsnog van een feestelijk tintje te voorzien.

Prem is niet blij met de actie van Revu. In een reactie verklaart hij dat hij zit te denken aan zijn portretrecht. “Ik sluit niet uit dat er alsnog een nota gaat naar Nieuwe Revu voor het gebruik van mijn portret. Daarover moet ik me beraden”, aldus Prem.

Portretrecht
In Nederland is het recht van een geportretteerde om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten geregeld in artikel 19 – 21 Auteurswet. De artikelen 19 en 20 zien op portretten in opdracht gemaakt en artikel 21 ziet op portretten niet in opdracht gemaakt.

Op grond van artikel 21 Aw is de openbaarmaking van een portret geoorloofd, tenzij een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet. In het standaardarrest ’t Schaep met de Vijf Pooten heeft de Hoge Raad bepaald dat een financieel/commercieel belang een ‘redelijk belang’ in de zin van artikel 21 Aw is, wanneer de geportretteerde ‘verzilverbare populariteit’ geniet.

Prem kan een beroep doen op zijn portretrecht, omdat hij herkenbaar wordt afgebeeld op het inpakpapier. Het portret is niet in opdracht vervaardigd en Prem kan dus een beroep doen op artikel 21 Aw. Criticaster Prem is bekend van zijn radio- en televisieoptredens, onder andere als tafelheer van DWDD, en hij beschikt derhalve over ‘verzilverbare populariteit’. Het beroep op zijn portretrecht heeft dus kans van slagen en Prem kan schadevergoeding vorderen voor het gebruik van zijn portret.

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Bart donderdag 5 december 2013 13:59

Vraag is of Prem een redelijk belang heeft zich tegen (verdere) openbaarmaking te verzetten en of Revu zich in de belangenafweging met succes kan beroepen of de persvrijheid cq. vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zal schadevergoeding op basis van "door Revu onrechtmatig verkregen winst" en "door Prem geleden schade" wel eens een lastig verhaal kunnen worden. Dit nog geheel los van het feit dat het mij geenszins in het belang van Prem voorkomt om deze verbale uitglijder opnieuw cq. verder in de publiciteit te brengen. Media als PowNews en websites als GeenStijl zullen ongetwijfeld vooraan staan, en de hele publieke verontwaardiging zal opnieuw oplaaien, als Prem hier ook nog financieel gewin uit zou proberen te slaan. Dit alles, en de kosten van een procedure, in aanmerking nemende zou mijn dringende advies aan Prem zijn om de zaak te laten rusten.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.