NL EN

Het hagelt weer Venz

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bekende reclameliedje "Het hagelt, het hagelt, grote korrels Venz" mag weer op tv nadat Heinz en componist Marijke Philips een geschil hierover 'in goed overleg' hebben opgelost. Dat meldde adformatie.nl vorige week.

Eind december vorig jaar bepaalde de voorzieningenrechter van Amsterdam nog dat het ruim 40 jaar oude liedje, althans de tekst daarvan, niet meer door Heinz mocht worden gebruikt voor de tv-reclames van Venz. Deze uitspraak zal hieronder kort worden besproken.

In het kort geding stonden de componist van het hagelliedje Marijke Philips en huidige eigenaar van het merk Venz, Heinz, tegenover elkaar. Naar aanleiding van de uitzendingen van de commercial in 2010, heeft Philips zich op 16 december 2010 tot Heinz gewend met de vraag hoe Heinz haar bijdrage aan het succes van de commercial wilde honoreren. Het auteursrecht verleent de rechthebbende namelijk een aantal exclusieve exploitatierechten, waardoor gebruik door een derde van het werk in beginsel verboden is, zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Deze bescherming van het werk biedt de maker de kans om na onderhandelingen met een derde het gebruik van het werk goed te keuren.

De onderhandelingen met betrekking tot de vergoeding liepen echter op niets uit, waarop Philips de toestemming voor het gebruik van het liedje heeft geweigerd.

 

Desondanks heeft Heinz enkele maanden hierna 6.000 euro overgemaakt  aan Philips als een vergoeding voor het gebruik van het liedje in de periode november 2010 tot en met oktober 2013. Heinz kondigde daarnaast aan de commercial in januari 2013 weer te zullen gaan uitzenden.

Hierop startte Philips het kort geding waarin kort gezegd het “staken en gestaakt houden” van de auteursrechtinbreuken door Heinz werd gevorderd.

In het geding bleek dat niet ter discussie stond dat Philips de rechthebbende was op de tekst van het liedje. Ten aanzien van de compositie overwoog de voorzieningenrechter echter dat niet kon worden gezegd dat het liedje voldeed aan het voor het bestaan van auteursrecht noodzakelijke “oorspronkelijkheidsvereiste”. Het verschil met het oude Hollandse liedje “het regent, het regent, de pannetjes worden nat” was namelijk te gering. Philips bezat dus geen auteursrecht op de compositie van het hagelliedje en kon derhalve geen verbodsrechten uitoefenen op het gebruik van het melodietje door Heinz.

Het gevolg van deze uitspraak was dat het maken van de reclame voor Venz met het hagelliedje niet helemaal, maar wel deels,  onmogelijk gemaakt werd. Heinz kon alleen de tekst van het hagelliedje niet gebruiken.

 

Bovengenoemd geschil is recent dus uit de lucht, daar Heinz en Philips elkaar nu toch hebben weten te vinden. En dat is maar goed ook, want “het is geweldig dat ook kinderen van nu met dit liedje opgroeien”, aldus Menno van der Vlist, Marketing PR Manager van Heinz.

BRON: boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.