NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Het gevaar van nieuwe media: een praktijkvoorbeeld

Het gevaar van nieuwe media: een praktijkvoorbeeld


Mijn oog viel op een kort geding uitspraak van de voorzieningenrechter in Dordrecht. De samenvatting op rechtspraak.nl luidt als volgt: "eisers en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan gedaagde trouwfoto's van eisers zou maken. Dit heeft hij gedaan. Toen hij niet reageerde op verzoek eisers om een afspraak te maken van levering, hebben eisers een bericht op een bodybuilderssite over gedaagde geplaatst. Hierdoor is de boel geëscaleerd. Eisers hebben gedaagde thuis opgezocht. Dat is niet vriendelijk verlopen. Vervolgens heeft gedaagde vervelende dingen over eisers op internet gezet."

Als je dit leest, wil je meer weten. Althans ik wel. En al lezende dacht ik aan de titel van deze blog: het gevaar van nieuwe media.

De feiten zijn om precies te zijn als volgt. [Eisers] hebben [Gedaagde] opdracht gegeven voor het maken van een huwelijksreportage op 22 juni 2012. [Gedaagde] heeft [Eisers] hiervoor op 15 mei 2012 een schriftelijke bevestiging gestuurd. Op 22 juni 2012 heeft [Gedaagde] op de afgesproken plaats en conform de afspraken foto’s genomen van de bruiloft.

Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar dan gaat het mis. Kennelijk worden partijen het niet eens over de levering van de foto's, en gebeurt er het volgende. 

- [Eiser 1] heeft op 7 augustus 2012 een bericht geplaatst op het DutchBody¬building.com forum over het niet afleveren van de foto’s door [Gedaagde] met daarbij een foto van [Gedaagde]. [Gedaagde] heeft de beheerder van het forum verzocht het bericht over hem te verwijderen, aan welk verzoek de beheerder gehoor heeft gegeven. 
-
Op 9 augustus 2012 heeft [Eiser 1] met een vriend,  [Gedaagde] bezocht op het woonadres van zijn (ex)echtgenote en zoontje. [Gedaagde] heeft hierop aangifte gedaan bij de politie van huisvredebreuk, eenvoudige mishandeling en bedreiging.
- Tussen (de vriend van) [Eisers] en [Gedaagde] zijn begin september berichten gewisseld over het bezoek van [Eiser 1] en zijn vriend aan [Gedaagde] en over de levering van de foto’s.
- [Gedaagde] heeft vervolgens een website gemaakt met de naam www.misdadig-dordrecht.com. Op deze site heeft [Gedaagde] de namen van [Eiser 1] en [Eiseres 2] genoemd en aange¬kondigd binnenkort onder meer het proces-verbaal met betrekking tot de aangifte mishandeling, huis¬vredebreuk en bedreiging op deze site te plaatsen. [Gedaagde] heeft op deze site tevens een hyperlink geplaatst naar de website van de verloskundigenpraktijk van [Eiseres 2].
- Op 13 september 2012 is op de site http://[eiser 1].blogspot.nl een blog geplaatst door ene Foto [Y] waarin melding wordt gemaakt van het met geweld binnenvallen van een woning door [Eiser 1] en van het mishandelen van een collega (bedoeld wordt [Gedaagde]) door [Eiser 1]. Voorts is via een contactformulier aan de verloskundigenpraktijk van [Eiseres 2] een bedreiging door “Dr. Death” geuit, met een verwijzing naar de blog over [Eiser 1].

En het zal u niet verbazen: Gedaagde heeft geen foto's geleverd.

Eisers] vorderen in het kort geding - samengevat - het volgende:
I het verwijderen en verwijderd houden van de website www.misdadig-dordrecht.com;
II het verwijderen en verwijderd houden van het weblog “[eiser 1]”;
III het opzeggen van de domeinnaam misdadig-dordrecht.com;
IV alle onrechtmatige uitlatingen over [Eisers] te verwijderen en verwijderd te houden;
V het verzoeken aan de exploitanten van de zoekmachines Google, MSN, Bing en Yahoo om alle onrechtmatige uitlatingen over [Eisers] uit het cache-geheugen te verwijderen;
VI de namen van [Eisers] uit alle media onder het beheer van [Gedaagde] te verwijderen;
VII een dwangsom van € 5.000,- per dag;
VIII het afgeven van de trouwfoto’s op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag;

De beslissing is uiteindelijk als volgt: de voorzieningenrechter beveelt [Gedaagde] om:

a. binnen vierentwintig uur na heden de website onder de domeinnaam www.misdadig-dordrecht.com van het internet te verwijderen en verwijderd te houden;
b. binnen vierentwintig uur na heden de domeinnaam misdadig-dordrecht.com op te zeggen, met gelijktijdig afschrift van het verzoek aan de provider aan [Eisers];
c. binnen vierentwintig uur na heden bij elk van de exploitanten van de zoekmachines Google, MSN, Bing en Yahoo een verzoek in te dienen tot het verwijderen en verwijderd houden van de inhoud van de berichten op www.misdadig-dordrecht.com uit het cachegeheugen, met gelijktijdig afschrift van die verzoeken aan [Eisers],
veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eisers] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,
beveelt [Gedaagde] om binnen vierentwintig uur na heden de trouwfoto’s van [Eisers] aan hen af te geven, onder gelijktijdige betaling door [Eisers] van het bedrag van € 940,-,
veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eisers] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.3 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,- is bereikt.

Moraal van dit verhaal zal duidelijk zijn: wees voorzichtig met nieuwe media.

Lees hier de uitspraak.  BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

jos jansen dinsdag 4 december 2012 19:00

Helemaal met de moraal eens. Ook de lontjes waren weer kort. Dat er nog niet geleverd werd is te wijten aan vakanties waarover gecorrespondeerd is. Eerste reactie eiser was te snel. Maar gedaagde moet wel wraak halen via de rechter en niet via de media. Hij krijgt de deksel op zijn neus.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.