NL EN

Het burgerservicenummer komt!

Het burgerservicenummer (BSN) zal naar verwachting in 2007 worden ingevoerd. Uw sofinummer heet dan het BSN. Vanaf dat moment krijgt iedereen die zich voor het eerst inschrijft in de gemeentelijke basisadministratie het BSN toegekend. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer.

In de Wet algemene bepaling burgerservicenummer (Wabb) is vastgelegd dat overheidsorganisaties voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak gebruik kunnen maken van het BSN. De invoering van het BSN moet de doelmatigheid van de administraties van de overheid vergroten en de dienstverlening aan de burger verbeteren, met inachtneming van de eisen die daaraan worden gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast kunnen organisaties bij wet verplicht worden gesteld het BSN te gebruiken. U heeft als werkgever bijvoorbeeld het BSN van uw werknemers nodig voor de afdracht van belasting en premie aan de belastingdienst.

Voor meer informatie over het BSN kunt u terecht op de internetsite van het Agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten (Agentschap BPR) onder het kopje ‘ BSN'.

BRON: Wbp


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.