NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Halffabricaten mogen zelfs “FREAKIN’ FRESH” heten, aldus de RCC.

Halffabricaten mogen zelfs “FREAKIN’ FRESH” heten, aldus de RCC.

Onlangs heeft de Nederlandse Reclame Code Commissie over de volgende zaak geoordeeld:

Op de website van New York Pizza staat onder het kopje “VERSE PASTA” het volgende:“Nieuw! Ravioli spinazie & ricotta. Verse ravioli gevuld met spinazie en ricotta, bereid met een romige pestosaus, grilled chicken, parmazaanse kaas en verse rucola. Ook vegetarisch verkrijgbaar”. Bovenaan de bewuste website staat links en rechts het logo van New York Pizza: “FREAKIN’ FRESH”.

 De pasta, evenals de saus,  wordt echter niet vers bereid,  maar komt uit de diepvries. Door de klager wordt de bestelde pasta als “hard, uitgedroogd en zeker niet vers” ervaren. De saus is “zeer waterig en duidelijk ingevroren geweest”. Mag de maaltijd dan als “verse pasta” aangeduid worden, of is hier sprake van misleidende reclame?

Op het eerste gezicht lijkt niet uit te sluiten dat bovenstaande reclame-uiting misleidend is in de zin van artikel 8 van de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie is echter een andere mening toegedaan.  Naar het oordeel van de Commissie is de uiting niet misleidend, want “de pasta’s van adverteerder worden na bestelling altijd vers voor de klant bereid (waarbij de bevroren pasta wordt gekookt). Dat adverteerder werkt met halffabricaten doet daar niets aan af.” De Commissie meent dat de aanduiding “verse pasta” in deze reclame-uiting niet onjuist is, nu de gemiddelde consument onder verse pasta ook de ingevroren pasta zou verstaan. Met betrekking tot de ingevroren saus acht de Commissie de klacht ongegrond, omdat “de aanduiding “vers” alleen wordt gebruikt in relatie tot de pasta op zichzelf”. Artikel 8 NRC is dus niet geschonden.

Volgens de NRC (evenals art. 6:193c BW) is een reclame-uiting misleidend wanneer de verstrekte informatie feitelijk onjuist is of de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden. Dit kan door de algemene presentatie van de informatie omtrent de “voornaamste kenmerken van het product”. Hierbij valt te denken aan de aard van het product, het procedé  of de datum van fabricage, aldus art. 8 lid 2 onder b NRC. Het kenmerk ‘vers’ valt in dit geval zeker onder de voornaamste kenmerken van het product pasta in de zin van dit artikel. Of de gemiddelde consument inderdaad onder ‘vers’ ook ingevroren zal verstaan, vraag ik mij toch wel af.

Opmerking verdient daarnaast dat niet alleen een onjuiste, maar ook een onvolledige mededeling (‘halve waarheid’) misleiding tot gevolg kan hebben, aldus art. 8 lid 3 onder c NRC. Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten wordt rekening gehouden met de beperkingen van het communicatiemedium waarover de reclameboodschap wordt verspreid. Een website als medium leent zich uitstekend voor het verschaffen van extra informatie aan consumenten. Op de website van New York Pizza is dergelijke informatie echter niet aanwezig. Betoogd kan worden dat het verzwijgen door New York Pizza van het feit dat ze voor hun ‘verse pasta’ bevroren halffabricaten gebruiken, een misleidende omissie in de zin van art. 8 lid 3 onder c NRC oplevert.

De redenering dat ‘voor de klant bereid’ ook ‘vers’ impliceert (ongeacht de toestand van de ingrediënten) vind ik een zeer interessante. Het gaat immers slechts om het ontdooien van bevroren pasta.

Ten slotte, volgens art. 3 en 4 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen moet de aanduiding van een eet- of drinkwaar een aanwijzing bevatten inzake de fysische toestand ervan, of de specifieke behandeling die zij heeft ondergaan, “indien zonder een dergelijke aanwijzing voor de koper met betrekking tot de waar een verkeerde indruk wordt gewekt of kan worden gewekt”. Ook vanuit dit voorschrift vraag ik mij af of de uitspraak van de RCC juist is. 

door: Olga Subotska

BRON: reclamecode.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:30

hallo, meneer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.can je antwoord terug naar mij?
Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.