NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Google en Koninklijke Bibliotheek gaan samen boeken scannen

Google en Koninklijke Bibliotheek gaan samen boeken scannen

Meer dan 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw worden gescand en vrij toegankelijk gemaakt via Google Books, de websites van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Europeana. Google – dat al ervaring heeft na het inscannen van zo’n 15 miljoen boeken voor haar eigen Google Books – voert het scannen uit voor de KB.

 

Gisteren tekenden de KB en Google een overeenkomst voor het digitaliseren door Google van minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie. Aangezien er op deze boeken geen auteursrecht meer rust, vallen ze onder het publieke domein. De gedigitaliseerde boeken zullen volledig doorzoekbaar en gratis toegankelijk worden gemaakt via Google Books, de verschillende websites van de KB en – te zijner tijd – via Europeana van de Europese Unie. De boeken die worden gescand vertegenwoordigen het merendeel van de rechtenvrije collectie van de KB. Voor Google vormen deze werken een belangrijke toevoeging op de rechtenvrije boeken die al zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Google Books.

 

De KB maakte begin dit jaar haar ambitie bekend om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften vanaf 1470 te digitaliseren. De overeenkomst tussen de KB en Google vormt onderdeel van de strategie van de KB om deze ambitie te realiseren en dient daarnaast ter aanvulling van haar eigen digitaliseringsinitiatieven. De overeenkomst volgt op vergelijkbare samenwerkingsverbanden tussen Google en organisaties zoals de Universiteit van Harvard en de Bodleian Library van de Universiteit van Oxford. Het scannen zal een aantal jaren in beslag nemen.

 

Het digitaliseren van boeken die niet in het publiek domein vallen verloopt minder soepel voor de KB. Een bekend probleem bij digitaliseringsprojecten is dat het vaak een bijna onmogelijke opgave is om te achterhalen bij wie de auteursrechten liggen. Nadat 5 maanden lang een medewerker van de KB full time bezig was rechthebbenden op te sporen, zijn er 50 boeken ‘gecleard’. (Zie over de problemen die het huidige auteursrecht oplevert voor de KB hier een eerder bericht.)

 

Bas Savenije, Algemeen directeur van de KB: “De KB heeft als nationale bibliotheek van Nederland de verantwoordelijkheid iedereen, overal ter wereld, digitaal toegang te geven tot alles wat in en over Nederland is gepubliceerd. De KB wil daarom alle boeken die in Nederland gedrukt zijn digitaliseren. Gezien de grote hoeveelheid publicaties die onze collectie rijk is, is dat geen sinecure. De samenwerking met Google geeft ons de unieke kans om het digitaliseringsproces te versnellen, de vindbaarheid van onze collectie te vergroten en te zorgen voor optimale toegang tot, en gebruik van een unieke verzameling van wetenschappelijke, juridische en maatschappelijke werken uit de 18e en 19e eeuw.”

 

Philippe Colombet, manager European Strategic Partnerships bij Google: “De samenwerking met de KB vormt een volgende stap op weg naar ons doel om alle boeken ter wereld doorzoekbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die over een internetverbinding beschikt. Het doet ons genoegen de KB te helpen om het Nederlandse culturele erfgoed sneller digitaal toegankelijk te maken via Google Books, via hun eigen website en –te zijner tijd– het Europeana-portaal van de Europese Unie.”

 

Google was in de Verenigde Staten in een rechtzaak verwikkeld in verband met het scannen en het tonen van snippets (korte fragmenten) van boeken die nog niet onder het publieke domein vallen. Een aantal auteurs en uitgevers hadden Google in de Verenigde Staten voor de rechter gedaagd. Waarschijnlijk wordt de zaak geschikt: de Google Book Settlement. De settlement moet nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse rechter. In de huidige vorm van de settlement zou Google niet alleen het recht krijgen om snippets te tonen, maar ook om boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn zélf te gaan exploiteren. (Zie voor een goed overzicht van deze interessante zaak een compact artikel van professor Bernt Hugenholtz van het instituut voor Informatierecht.)

 

Zie voor zeer uitgebreide en up to date informatie over de settlement de website The Public Index, van James Grimmelmann van NY Law School. Google heeft zelf ook een site aan de settlement gewijd.

 

Professor Pamela Samuelson (Berkeley Law School & School of Information) heeft ook een uitgebreid artikel geschreven over de settlement. 

 

Meer over de digitale plannen van de KB hier de site van de KB, en hier op de officiële Google blog.

 

Zie hier de site van het Europese digitaliseringsproject Europeana. 

 

BRON: KB, Google, IVIR. Berkeley Law School, The Public Index


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.