NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Google ads voldoende herkenbaar als reclame

Google ads voldoende herkenbaar als reclame

 

 

Het College van Beroep van de Stichting Reclame Code heeft onlangs geoordeeld dat de advertenties die Google boven de natuurlijke zoekresultaten plaatst, voldoende herkenbaar zijn als reclame. Eerder overwoog ook het Hof Den Haag al dat de maatmanconsument op de hoogte is van het feit dat, wanneer hij op de zoekpagina van Google een merknaam intypt, niet alleen aan de merkhouder gelinkte zoekresultaten verschijnen, maar dat hij tevens advertenties van derden ziet boven de zoekresultaten.

 

Klacht

Een consument had geklaagd dat na het invoeren van de zoekopdracht “computer” in de zoekmachine van Google een scherm werd getoond waarin onvoldoende duidelijk was of de in beeld verschijnende hits advertenties zijn of zoekresultaten. Advertenties hebben een lichtgele achtergrond en zoekresultaten hebben een witte achtergrond. Op veel monitoren is echter geen kleurverschil te zien. Wel staat bovenaan, op het midden van de pagina “Advertenties. Waarom deze advertenties?”, maar dit staat in te kleine letters. Ook is niet te zien waar de advertenties ophouden en de zoek­resultaten beginnen.

 

Het oordeel van het College

Het College stelt eerst vast dat het uitgangspunt voor de beoordeling is of het voor de gemiddelde gebrui­ker van het algemene publiek voldoende duidelijk is waar de grens ligt tussen reclame en zoekresultaten. Bij de beoordeling van de geel­roze achtergrond­kleur dient voorts te worden uitgegaan van het beeld zoals de gemiddelde gebruiker dat op een computer­scherm ziet, rekening hou­dend met een normaal te achten beeldcontrast, lichtinval en kijkafstand, zittend recht voor het beeld­scherm.

 

Naar het oordeel van het College kan het de gemiddelde gebruiker onder normaal te achten omstandigheden niet ontgaan dat, indien top-ads worden getoond, een deel van het scherm een gekleurde achtergrond heeft. Evenmin zal deze ge­brui­ker ontgaan dat bovenaan het gekleurde vlak staat “Advertenties met betrek­king tot [zoekterm]” en “Waarom deze advertenties”. Het College acht het op grond van het voorgaande voor de gemid­del­de gebruiker voldoende duidelijk waarom sommige mededelingen zijn voorzien van een geelroze achtergrond en dat die mededelingen reclame be­treffen. Eveneens acht het College aannemelijk dat deze gebruiker weet dat de infor­matie die geen specifieke achtergrondkleur heeft, bestaat uit organische zoekresult­aten.

 

Ten aanzien van de begrenzing van het ge­kleurde vlak is het Col­lege van oor­deel dat deze onder normaal te achten omstan­digheden nog juist zo­danig zichtbaar is, dat de gemiddelde gebruiker zonder moeite kan vast­stellen waar dit vlak eindigt. Aldus is, zoals de Commissie terecht heeft geoordeeld, voldaan aan de eis van ar­tikel 11.1 NRC dat reclame voldoende duidelijk herkenbaar dient te zijn door op­maak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waar­voor zij is bestemd. Het feit dat het gekleurde vlak opvallender had gekund, doet aan het voorgaande niet af. Het geven van meet­bare, (semi-)wetenschappe­lij­ke criteria of richtlijnen op dit punt behoort overigens niet tot de bevoegd­heid van het College.

 

Conclusie

De top ads van Google zijn ook op grond van de Nederlandse Reclame Code voldoende herkenbaar als reclame.

BRON: Stichting Reclame Code


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.