NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Geen geslaagd beroep profvoetballers op portretrecht

Geen geslaagd beroep profvoetballers op portretrecht

Na een jarenlange procedure heeft het gerechtshof Amsterdam gisteren uitspraak gedaan in een zaak over het portretrecht van profvoetballers.

De VVCS (de vakvereniging van betaalde voetballers) is in 2003 een procedure gestart tegen de KNVB en andere organisaties, waaronder de Nederlandse voetbalclubs en Eredivisie CV. De vakvereniging heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de in het Nederlandse betaald voetbal en bekercompetities spelende betaalde voetballers op grond van hun portretrecht ex artikel 21 Aw aanspraak hebben op een percentage van de tv-gelden.
De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Tegen dit vonnis heeft de VVCS (samen met de Centrale Spelersraad en negen leden) hoger beroep ingesteld.

 

Volgens het gerechtshof kan een geportretteerde zich op grond van artikel 21 Aw verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) dient te wijken. Daarbij geldt niet als uitgangspunt, zoals VVCS heeft gesteld, dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Dit kan ook niet uit de rechtspraak over artikel 8 EVRM (recht op eerbiediging van privéleven) worden afgeleid (vgl. HR Cruijff/Tirion).

Het is naar het oordeel van het gerechtshof inherent aan het beroep van profvoetballers en de daarmee gemoeide belangstelling van het publiek dat daarbij beelden van de voetbalwedstrijden openbaar worden gemaakt. Er komt daarom in dit geval groot gewicht toe aan factoren als algemene nieuwswaarde en informatie aan het publiek, in verhouding tot het enkele verzet tegen openbaarmaking.

De profvoetballers verzetten zich vooral tegen de openbaarmaking van hun portret op grond van commerciële motieven. Het gerechtshof is van mening dat daaraan in dit geval geen relevant gewicht kan worden toegekend, omdat de (hoofdzakelijk) professionele voetballers een vast inkomen/salaris ontvangen voor hun deelname aan voetbalwedstrijden waarvan televisiebeelden worden gemaakt en uitgezonden. Verder is van belang dat de uitgezonden beelden zien op het optreden van de voetballers als onderdeel van een team en dat de beelden niet van invloed zijn op de exploitatiemogelijkheden van de verzilverbare populariteit van iedere profvoetballer afzonderlijk.

De vorderingen van VVCS slagen daarom niet en het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Reactie KNVB en VVCS
De KNVB en de clubs voelen zich gesteund door de uitspraak van het gerechtshof.
De spelers worden namelijk reeds gecompenseerd voor het spelen van wedstrijden waarvan men weet dat deze op televisie worden uitgezonden. Mede door de inkomsten die hieruit voortvloeien kunnen de salarissen van spelers worden betaald, zo stellen de clubs en de bond”, aldus de KNVB in een reactie op haar website.

De VVCS overweegt tegen het arrest cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. De vakvereniging vindt het bezwaarlijk dat het arrest ook de amateurspelers treft, die in het betaalde voetbal spelen zonder dienstverband en salaris. Bovendien is volgens de VVCS de overgrote meerderheid van de spelers werkzaam tegen een modaal inkomen. De VVCS vindt het daarom het niet onredelijk dat deze twee groepen van spelers een redelijke vergoeding krijgen voor de uitzending van hun portret.

Lees hier de reactie van de KNVB en
hier de reactie van VVCS.

BRON: ie-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.