NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Frankrijk versoepelt three strikes wet

Frankrijk versoepelt three strikes wet

De beruchte Franse “Hadopi-wet”  introduceert een zogenaamd "three strikes"-regime: een verplichting voor internet providers om gebruikers die herhaaldelijk illegaal auteursrechtelijk beschermde werken down- of uploaden een reeks waarschuwingen te sturen en uiteindelijk – indien de gebruikers na drie waarschuwingen de inbreuken niet stoppen – van het internet af te sluiten. De wet wordt gehandhaafd door de Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, oftwel Hadopi. Frankrijk was in 2009 het eerste land dat een dergelijk regime invoerde, gevolgd door (delen van de) Verenigde Staten en Engeland. Deze week werd bekend dat er plannen zijn om deze Franse Hadopi-wet te verzachten.

De reden daarvoor is volgens de Franse minister van Digitale Zaken, Fleur Pellerin, dat het vandaag de dag niet meer mogelijk om internettoegang af te sluiten. Internet is een levensbehoefte. Volgens haar is het afsluiten van internet vergelijkbaar met het afsluiten van iemands water.

Vorige maand werd in opdracht van de Franse overheid al een rapport uitgebracht over Hadopi, met als conclusie dat het afsluiten van verbindingen geen goede maatregel was. Het rapport stelt voor in plaats daarvan een boete van 60 euro te hanteren. Anderen pleiten ervoor om het systeem van waarschuwingen en straffen (“three strikes”) helemaal af te schaffen.

Kijkend naar het doel van de Hadopi-wet – het terugdringen van piraterij – is het weinig verwonderlijk dat deze nu wordt versoepeld. De wet heeft er niet toe geleid dat de verkoop van cd’s en films in Frankrijk weer toeneemt. Integendeel. De entertainmentindustrie ziet de omzet al jaren teruglopen. Ook in het eerste kwartaal van 2013 daalde de omzet opnieuw met 6,7 %.

 “Three strikes”-of vergelijkbare “ graduated response” regimes zijn omstreden. Dergelijke maatregelen leiden in de eerste plaats tot een forse inperking van de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is de uitvoering van de verplichting een zware last voor ISP’s, die als politieagent een “blacklist” van vermoedelijke inbreukmakers moeten bijhouden, hetgeen ook een inbreuk op de privacy van internetgebruikers oplevert. Het opsporen van inbreukmakende internetgebruikers vereist immers een vergaande mate van monitoring van het internetverkeer.

Om deze redenen juich ik elke versoepeling van three-strikes regimes toe, al zie ik ze nog liever helemaal verdwijnen.

BRON: NY Times


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.