NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Filmindustrie wil schadevergoeding van de Staat voor illegaal downloaden

Filmindustrie wil schadevergoeding van de Staat voor illegaal downloaden

Sekam, de Nederlandse vereniging van onafhankelijke tv- en filmproducenten heeft namens de Nederlandse filmproducenten de Staat aansprakelijk gesteld voor de miljoenen schade die de filmproducenten lijden als gevolg van illegale downloads. Sekam diende de schadeclaim vorig jaar ook al in bij de Staat en geeft nu dus aan deze claim te handhaven. Sekam nodigt de staat uit om (opnieuw) om tafel te gaan zitten.

In Nederland worden rechthebbende middels de thuiskopieregeling gecompenseerd voor het mislopen van inkomsten doordat particulieren privé kopieën maken. De compensatie bestaat uit een extra vergoeding die iedereen betaalt bovenop de normale prijs voor een blanco gegevensdrager zoals een lege CD, die wordt verzameld en verdeeld onder de rechthebbenden. In Nederland werd ook het downloaden uit illegale bron onder deze privé-exceptie geschoven en op die manier werd de rechthebbende voor die kopieën gecompenseerd. Daarmee was het downloaden in beginsel legaal.

Sinds de ACI/Stichting de Thuiskopie uitspraak van 10 april 2014 is door het Europese Hof van Justitie bepaald dat een compensatieregeling zoals de thuiskopieregeling niet mag compenseren voor kopieën uit illegale bron. Doordat de rechthebbende niet langer gecompenseerd kon worden voor de kopieën uit illegale bron, vervalt daarmee ook de basis waarop het downloaden uit illegale bron was toegestaan. Kortom, sindsdien geldt er ook in Nederland een downloadverbod.

Hoewel het downloaden sinds 2014 verboden is, wordt dit verbod (nog) niet gehandhaafd in Nederland in de zin dat particulieren worden aangesproken of vervolgd voor het downloaden. Sekam geeft aan dat de schade die de filmbranche oploopt door het niet handhaven door de overheid van het downloadverbod “kan uitkomen op honderden miljoenen euro’s”. Sekam verwacht van de overheid dat zij een actievere rol aanneemt in het handhaven van het downloadverbod.

Deze handhaving ziet Sekam voornamelijk in het voorlichtingscampagnes door de overheid en pop-ups bij sites die illegale content aanbieden. Sekam lijkt vooralsnog geen voorstander van het aanspreken van individuele downloaders.

BRON: nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.