NL EN

Facebook tagging toegestaan?

Iedereen kent het wel. Op je Facebook wall, en op die van al je vrienden, verschijnt plotseling een foto van jou waar je helemaal niet blij mee bent. De reden dat je ervan baalt, kan van alles zijn. Gewoon omdat je er lelijk op staat, of omdat je in het café staat terwijl je je ziek hebt gemeld, je iets te innig omhelsd staat met een ander dan je partner, je onmiskenbaar dronken bent, of omdat je simpelweg überhaupt geen zin hebt om foto’s van jezelf te delen met Facebook vrienden. Toch kan het dus gebeuren dat er een foto van jou op Facebook belandt omdat een ander deze heeft geupload en van jouw naam heeft voorzien (getagged). Onlangs werd aan een Amerikaanse rechter de vraag voorgelegd of het taggen van Facebook eigenlijk wel is toegestaan. De rechter was duidelijk, die had er geen enkel probleem mee:

"[t]here is nothing within the law that requires [one's] permission when someone takes a picture and posts it on a Facebook page. There is nothing that requires [one's] permission when she [is] "tagged" or identified as a person in those pictures."

Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Ik laat het auteursrecht van de maker van de foto even voor wat het is. Het gaat hier natuurlijk vooral om het privacy-aspect. Volgens het portretrecht (artikel 21 Auteurswet) kan de geportretteerde zich alleen tegen publicatie van zijn portret verzetten als hij hiertoe een redelijk belang heeft. Uitgangpunt is in het portretrecht dus: ja, het mag, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Uit de rechtspraak weten we inmiddels wat die omstandigheden zijn: de ernst van de inbreuk op de privacy en de aard en mate van intimiteit die wordt onthuld, de aard en het belang van de feiten die worden openbaar gemaakt, de persoon om wie het gaat en de context van de publicatie. Ook de wijze waarop de foto is gemaakt kan van belang zijn (hinderlijk volgen of onverhoeds fotograferen). Een goed voorbeeld is de zaak van de Maastrichtse studente die in zeer dronken toestand werd gefilmd: deze opnames waren schadelijk en bovendien had ze er, mede gezien haar toestand, niet op bedacht hoeven te zijn dat ze zou worden gefilmd. De publicatie van dit filmpje was onrechtmatig. Beroemdheden zullen zich minder snel kunnen verzetten vanwege het principe ‘hoge bomen vangen veel wind’. Aan de andere kant kunnen beroemdheden soms juist een geldelijk belang hebben dat zich tegen publicatie verzet. Hoe dan ook blijft het onder het portretrecht een belangenafweging tussen enerzijds het privacybelang en anderzijds de vrijheid van meningsuiting.

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is dat eigenlijk niet anders. De wet geeft enkele grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens (en dat is het publiceren en taggen van een foto op Facebook zeker ook). De belangrijkste grondslagen zijn toestemming en het hebben van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het de bescherming van privacy. Waar in het portretrecht het uitgangspunt dus is dat ‘het mag tenzij’, is onder de WBP het uitgangspunt ‘het mag onder omstandigheden’. Feitelijk komt het mijns inziens neer op dezelfde belangenafweging.

In het geval van Facebook speelt de toestemming nog wel een interessante rol. Je kan mijns inziens goed betogen dat gebruikers van Facebook impliciet toestemming hebben gegeven voor het taggen van foto’s. Het taggen is een bekend en populair onderdeel van Facebook, en bovendien kan je een foto ‘onttaggen’. Een eenmaal verwijderde tag is nooit meer terug te plaatsen. Dat betekent dat je foto er nog wel is, maar niet meer is verbonden aan jouw naam. Hij is dus ook niet meer te zien op jouw wall tenzij jij de foto zelf plaatst.

Al deze omstandigheden in aanmerking nemende – de functie van Facebook, de bekendheid van de gebruiker met het taggen, de mogelijkheid om te ‘detaggen’, het uitgangspunt van het portretrecht dat het mag tenzij, en het recht op vrijheid van meningsuiting van de taggende persoon (welk grondrecht even zwaar weegt als het recht op privacy) – denk ik dat Facebook tagging in Nederland niet snel onrechtmatig zal zijn. Wees wel bewust van de privacy van de vrienden die je tagged, en wees vooral voorzichtig met het plaatsen en taggen van foto’s die je vrienden mogelijk in een lastig parket brengen. Dat is ook wel zo netjes.  

Zie verdere berichtgeving hier en hier.

BRON: Techdirt


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (5)

JV vrijdag 18 maart 2011 13:13

In de Facebook privacysettings is het ook mogelijk om de functie dat je naam als tag gebruikt kan worden uit te schakelen, meen ik.

Het vervelende in de praktijk is dat deze functionaliteit standaard op 'aan' staat en dat velen zich op het moment dat zij een Facebook-account nemen niet (voldoende) realiseren hoe e.e.a. werkt.

JV vrijdag 18 maart 2011 16:40

I stand corrected.
Het is helaas niet mogelijk de functie uit te schakelen. Het is alleen mogelijk om in te stellen dat je eigen facebookcontacten het niet 'langs zien komen' wanneer iemand een foto met jouw naam tagt.

Ik ben het er niet mee eens dat ik impliciet toestemming heb gegeven voor het met mijn (account)naam kunnen taggen van foto's. Deze optie was mij niet bekend toen ik (jaren geleden) 'op Facebook ging'.

Ik betwijfel ook of deze optie bij (alle/de meeste) nieuwe gebruikers bekend is. Veel mensen 'gaan op Facebook' omdat zij via e-mail een invite krijgen. Zij stemmen er op dat moment niet mee in dat een persoonsgegeven (i.c. hun naam) aan foto's gekoppeld kan worden.

LV zaterdag 19 maart 2011 18:58

Wie de foto kan zien hangt ook af van de privacyinstellingen van degene die de foto plaatst. Stel ik upload een foto in een album dat alleen zichtbaar is voor mijn vrienden. Vervolgens tag ik een vriend/vriendin in deze foto. Dat betekend dat alleen ik en hij/zij de foto kan zien, plus zijn/haar vrienden die tevens ook bevriend zijn met mij (omdat ik alleen vrienden heb ingesteld) Een nogal beperkte groep dus. Als je op een profiel van iemand bent, er links bvb een 100 achter 'foto's' ziet staan en je vervolgens slechts 10 foto’s kan zien waarin die persoon is getagt, dan betekend dit dat die persoon in 90 andere foto's getagt is die niet voor jou zichtbaar zijn omdat de taggers een aangescherpte privacyinstelling hebben. (hetzelfde geld ook voor tags in comments).

Een mogelijkheid om het bereik van gepubliceerde foto's en getagte prikbordberichten te beperken. Helaas is er bijna niemand van op de hoogte. Persoonlijk vind ik ook dat, als je lid bent van facebook, je niet mag klagen over taggen (inderdaad omdat je meedoet aan dit spel en je jezelf gemakkelijk kan untaggen). En als je echt niet wilt dat de foto er op staat, dan neem ik aan dat je genoeg bevriend bent met je facebookvrienden om ze vriendelijk te kunnen vragen de foto helemaal te verwijderen.

Koen Versmissen dinsdag 22 maart 2011 10:04

Er wordt voorbijgegaan aan enkele essentiële punten.

Allereerst is een Facebook Wall te beschouwen als een openbaar stukje internet. En sinds Lindqvist weten we dat het plaatsen van persoonsgegevens daarop niet valt onder de uitzondering voor persoonlijk gebruik. Toestemming van de getagde persoon is daarom nodig. Sterker nog, er is zelfs toestemming nodig voor het op internet plaatsen van foto's überhaupt, of ze nou getagd zijn of niet. En voor andere persoonsgegevens geldt hetzelfde.

En nee, meedoen aan Facebook is niet hetzelfde als toestemming geven. Op alle drie de eisen aan toestemming valt namelijk het nodige af te dingen: vrij gegeven (zeker als jongere plaats je jezelf in een sociaal isolement als je niet meedoet op sociale netwerksites), ondubbelzinnig (of staat er in de gebruiksvoorwaarden van Facebook duidelijk dat anderen het recht hebben om jou te taggen, ook als je dat niet wilt?) en specifiek (toestemming voor taggen als praktijk kun je nauwelijks specifiek noemen).

Het is natuurlijk een bekend gegeven dat de huidige privacyregelgeving in haar voegen kraakt onder de druk van dit soort ontwikkelingen. Maar het gaat toch echt veel te ver om te stellen dat het onder de huidige regels niet meer is dan een kwestie van het afwegen van belangen.

Milica Antic dinsdag 22 maart 2011 10:45

Beste Koen, dank voor het analytische commentaar. Ik denk er iets anders over. Volgens mij is een Facebook wall geen openbaar stukje internet, mijn wall in ieder geval niet (alleen zichtbaar voor vrienden). Los daarvan heb ik niet beweerd dat de uitzondering voor persoonlijk gebruik van toepassing zou zijn. Voor wat betreft de Wet bescherming persoonsgegevens heb ik aangevoerd dat er een grondslag voor verwerking moet zijn, en dat zou in dit geval toestemming kunnen zijn of het hebben van een gerechtvaardigd belang. Toestemming is m.i. dus niet altijd noodzakelijk. Ik ben het met je eens dat de vraag of hier sprake is van toestemming discutabel is. Daarom heb ik dat ook enigszins voorzichtig uitgedrukt. Blijft staan dat het wezen van Facebook is dat er informatie met elkaar wordt gedeeld. Dat staat ook uitdrukkelijk in de privacy voorwaarden van Facebook. In diezelfde voorwaarden is de werking van het taggen van foto’s beschreven. Die voorwaarden zijn door de gebruikers geaccepteerd. Als dit niet is aan te merken als toestemming, dan speelt dit m.i. wel mee bij de tweede grondslag voor verwerking, het hebben van een gerechtvaardig belang dat zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene. Een belangenafweging dus, die overigens ook de kern vormt van het portretrecht. Volgens mij is een belangenafweging dus juist essentieel bij dit vraagstuk. En dat is geen makkelijke of laagdrempelige norm, maar een ingewikkelde norm die twee botsende maar gelijkwaardige grondrechten moet verenigen. Neemt niet weg dat privacy en sociale media wel nooit goede vrienden zullen worden.

Ook aan de anderen: dank voor het commentaar.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.