NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • EZ in beginsel positief over breedbandadvies

EZ in beginsel positief over breedbandadvies

Minister Brinkhorst van economische zaken staat niet onwelwillend tegenover het gisteren door hem in ontvangst genomen adviesrapport over het stimuleren van snel internet in Nederland. Het advies is opgesteld door de Impulscommissie breedband bestaande uit Wim Deetman, Walter Zegveld, Roel Pieper en Claudia Zuiderwijk. Deze commissie was gevraagd te adviseren over de keuzes voor infrastructuur en diensten voor snel internet. Volgens de commissie is voor de overheid een coordinerende rol weggelegd en moeten gemeenten zelf de ruimte geven. Voorgesteld wordt een garantiefonds op te richten waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Dit fonds zou 260 mio euro groot moeten worden. Daarnaast zou de markt 1.3 mrd euro moeten investeren. Voorts zou een nationaal fonds opgericht moeten worden om de ontwikkeling van nieuwe diensten te stimuleren. Over een periode van 4 jaar zou in dit fonds 80 mio euro beschikbaar gesteld moeten worden voor breedbanddiensten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit.

Brinkhorst ziet de financiering van een en ander nog wel als een probleem en hoopt dat in het voorjaar van 2005 hierover meer duidelijkheid bestaat.

BRON: FD


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.