NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Eerste Nederlandse ex parte bevel in IE-zaak

Eerste Nederlandse ex parte bevel in IE-zaak

Nederlandse primeur: ex parte bevel (1019e Rv.) verleend, d.w.z. verweerster behoeft niet te worden gehoord, noch in kennis te worden gesteld, voordat het bevel wordt verleend.

Het verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op de auteurs- en niet ingeschreven modelrechten van Paletti te voorkomen, is door de voorzieningenrechter te Den Haag toegestaan.

Verzoekster: Paletti stelt dat verweerster inbreuk maakt op de auteursrechten en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten inzake Paletti's kinderkleding, door het aanbieden en verkopen van gelijkende kinderkleding via een webschop en daardoor onherstelbare schade lijdt en dus een spoedeisend bealng heeft bij het ex parte bevel.

De rechter staat het verzoek toe en beveelt verweerster de inbreuk, op straffe van een dwangsom, te staken en gestaakt te houden. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak (art. 1019i Rv.) wordt bepaald op zes maanden na de datum van de beschikking.

Lees hier het ex parte bevel.

BRON: boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.