NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Eerste Nederlandse ENUM-domein geregistreerd

Eerste Nederlandse ENUM-domein geregistreerd

Woensdag is op het ministerie van Economische Zaken symbolisch het eerste Nederlandse telefoonnummer als internetdomeinnaam geregistreerd. De technologie die dit mogelijk maakt, ENUM, is met ingang van vandaag in Nederland operationeel.

ENUM is een standaard waarop een telefoonnummer uit het wereldwijde telefoonnet vertaald wordt naar een domeinnaam. Achter dit domein bevinden zich de bereikbaarheidsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, etc.) van de gebruiker van het telefoonnummer. Door de koppeling van de wereld van de telefonie met die van internet kan communicatie tussen de verschillende platforms (telefoon, internet, pda) moeiteloos gecombineerd worden. Hierdoor volstaat kennis van een telefoonnummer om iemand per mail of sms te bereiken, via internet te bellen of diens website te bekijken.

SIDN vervult de rol van de zogenaamde ENUM-registry; vergelijkbaar met de rol die SIDN speelt bij de uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen. Evenals bij .nl-domeinnamen vragen gebruikers hun ENUM-domeinnamen niet rechtstreeks via de registry aan, maar via zogenaamde registrars, die door ENUM zijn gecontracteerd.

Een voorwaarde aan het gebruik van ENUM is dat de ontvanger zelf moet hebben aangegeven welke kopppeling van gegevens toegestaan is. Mede vanwege het grote belang van een goede waarborging van de privacy is het beheer van ENUM ondergebracht bij een onafhankelijke organisatie, ENUM NL. Deze organisatie draagt zorg voor de reglementen waarin onder meer de privacy is geregeld, en ziet toe op de naleving hiervan door tussenpersonen en andere betrokkenen.

Bezoek de website van ENUM voor meer informatie.

Bekijk hier een demo (flash) over de mogelijkheden van ENUM.

BRON: enum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.