NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Een levensechte Steve Jobs pop, mag dat?

Een levensechte Steve Jobs pop, mag dat?

Apple schijnt te hebben aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen een Chinees bedrijf dat ‘Steve Jobs-poppen’ produceert. De poppen vertonen een treffende gelijkenis met de voormalige Apple topman, en Apple is daar niet blij mee. Het zou gaan om een kenmerkend beeld van de onderneming en daar mag een ander niet zomaar mee aan de haal gaan, aldus Apple. De succesvolle technologie onderneming gaat zelfs een stukje verder en zou hebben gezegd dat het produceren van speelgoed ‘dat lijkt op logo, persoonsnaam, uiterlijk of gelijkenis van haar producten’ strafbaar zou zijn.

Is dat wel zo? Naar Nederlands recht gaat de claim van Apple in ieder geval te ver. Zeker, Apple zal zich op grond van haar merkrecht, auteursrecht, modellenrecht (en eventueel ook octrooirecht) kunnen verzetten tegen onder meer het produceren, op voorraad hebben, distribueren, en verhandelen van producten die te veel op haar producten lijken en/of haar logo of een gelijkend logo bevatten.

Voor zover ik weet maakt Apple echter geen Steve Jobs poppen, en worden op de Chinese poppen ook geen logo’s of andere merken van Apple gebruikt. Ook de naam ‘Steve Jobs’ blijkt niet door Apple als merk te zijn geregistreerd.

Kan Apple zich dan verzetten tegen het gebruik van het uiterlijk van haar voormalig topman? Dat zou hooguit kunnen als Apple bijvoorbeeld het gezicht van Steve Jobs als merk zou hebben geregistreerd. Maar ook dat is voor zover ik weet niet het geval.

Apple kan evenmin een portretrecht doen gelden op het uiterlijk van Steve. Artikel 21 van de Auteurswet bepaalt dat degene wiens portret wordt gebruikt zonder dat het portret in opdracht van hem is gemaakt, zich kan verzetten tegen openbaarmaking daarvan als hij daarbij een redelijk belang heeft. Is de geportretteerde overleden, dan kunnen alleen zijn nabestaanden zich eventueel verzetten tegen de openbaarmaking. Nabestaanden in de zin van de Auteurswet zijn ouders, echtgenoot, geregistreerd partner en de kinderen (artikel 25a Auteurswet). Het feit dat de Auteurswet portretrechten alleen toekent aan de geportretteerde of diens nabestaanden, betekent dat andere belanghebbenden deze rechten niet kunnen uitoefenen. Dit lijkt de mogelijkheid van overdracht van portretrechten ook uit te sluiten, alhoewel in de literatuur men het op dat moment nog niet volledig met elkaar eens is.

In sommige gevallen kan ook een ander dan de geportretteerde of diens nabestaande zich verzetten tegen openbaarmaking van het portret. Dat kan dan niet op grond van artikel 21 Auteurswet, maar op grond van de algemene onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Het moet dan wel gaan om uitzonderlijke omstandigheden. Een commercieel belang is onvoldoende, zo is uitgemaakt in het Elvis Presley-arrest (de Hoge Raad bepaalde in die zaak dat de platenmaatschappij zich niet vanwege commerciële belangen kon verzetten tegen gebruikmaking van het portret van Elvis Presley).

Kortom, in Nederland zou Apple geen schijn van kans maken. En ik begrijp dat dit in Amerika niet anders is.

Tot slot: wanneer roert Madame Tussauds zich?

BRON: Nu.nl; The Telegraph; foto: In Icon


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.