NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • E-court, Phoenix rising from the ashes

E-court, Phoenix rising from the ashes

Er is wat ophef ontstaan (o.a Nieuwsuur, Groene Amsterdammer) over “een nieuw fenomeen”, e-court,waar ik net als de automatisering van de rechtspraakal meer dan 15 jaar geleden over schreef. Indertijd heb ik Machteld Pel, die zich toenmet mediation binnen de rechtspraak bezighield, nog de suggestie gedaan derechtszoekenden een online alternatief voor rechtspraak te bieden. Gewoon, eensuggestie op rechtspraak.nl, dat het ook anders kan. Daar was toen, en naar nublijkt nog steeds, de rechterlijke macht nog niet aan toe.

Vorige maand sprak ik de Koreaanse rechter Jiyang Lee die vertelde dat inZuid-Korea vanuit de overheid zowel rechtspraak als mediation wordt aangeboden.Een interessant concept, want hoewel doorgaans mediation als alternatief vooroverheidsrechtspraak wordt gezien, kun je de mediation procedure op zichnatuurlijk ook best door de overheid laten uitvoeren.

Dat e-courtinmiddels succesvol is, is best bijzonder. Ze hebben sinds de oprichting medio2010 veel tegenwerking gekend en er was op 6 november 2014 een persconferentiegepland om het einde van e-court aan te kondigen:

“Dit, omdat erteveel tegenstand is vanuit Den Haag door de jaren heen (in het bijzonder deKBvG en de Raad), en wij per 1 januari 2015 definitief prijstechnisch uit demarkt zullen worden gedrukt.”

Op het laatstemoment ging de persconferentie niet door, vanwege een doorbraak in desamenwerking met KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). En nu is het dus een succes (ik was enigetijd gelinkt aan e-court als lid van het comité van aanbeveling, uit de berichtgevingbegrijp ik dat Fred Teeven dat ook was. Het comité was echter niet ietsformeels, maar meer name-dropping, althans wat mij betreft en Fred Teeven heb ik anders dan als gezamelijk panellid "Je hebt niets te verbergen" in 2006 nooit ontmoet). De kritiek dat e-court minder waarborgen kent dan overheidsrechtspraak is vreemd, aangeziendat juist de kern is van alternatieve geschillenoplossing. You win some,you lose some. Over deverhouding art. 6 EVRM en ODR is een prachtig proefschrift geschreven doorSusan Schiavetta dat zij in 2008 verdedigde in Oslo en waarin ze onder andereaangeeft:

“It issuggested that disputants will only opt for out-of-court forms of disputeresolution like e-ADR where they will also be in receipt of proceduralsafeguards equivalent to those given in court. This is particularly true wherethe e-ADR procedure chosen is binding and disputants lose their right to go tocourt de novo (…). Naturally, disputants may be willing to accept the weakeningof certain procedural safeguards so long as this is compensated for byother benefits accruing from the use of e-ADR, such as a cheap and fastresolution process. The extent to which disputants accept this corrosion oftheir rights will vary from disputant to disputant.”

Overigens is “alternatieve” geschillenoplossing ouder dan rechtspraak (Lodder & Zeleznikow 2010):

 “One can argue that the resolution of disputes is one of the earliest forms of human endeavour.  For example, Moses supposedly descended from Mount Sinai with the Ten Commandments and the six hundred and thirteen laws that can be found in the Torah.  In addition to providing a framework in which Jews were to lead their life, these laws also gave guidance on how Jews should resolve disputes.  But the resolution of disputes and disagreements occurred well before any biblical tracts existed.  One such example is, the admittedly very informal, but taken from the Torah, dialogue (or negotiation) between Abraham and God regarding criteria for the destruction of Sodom and Gomorrah. Obviously, people realized the importance of resolving disputes long before state organised litigation originated.

De preciezeinvulling ken ik niet, maar kern van ODR/ADR is wel dat het vrijwillig is. Enin Nederland mag je als consument niet voor een geschil zich aandient afstanddoen van je recht om naar de rechter gaan. Het zou kunnen dat daar de bedingenvan e-court over betalingsgeschillen op stuk lopen. Maar als mensen de keuzehebben, prachtig, en ik vermoed dat er best veel voor zullen kiezen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.