NL EN

Dwangsom op betaling geldsom

Bij civiele procedures is de hoofdregel dat geen dwangsom kan worden opgelegd als de hoofdveroordeling strekt tot betaling van een geldsom. (Voor de liefhebber: zie 611a Rv.) Maar hoe zit het nu als het een veroordeling tot betaling van een geldsom betreft aan een derde?

De rechtbank Breda volgde de hoofdregel en wees het verzoek om een dwangsom te zetten op de betaling aan de derde, af. Het hof Den Bosch corrigeert dit echter, onder verwijzing naar een oude uitspraak uit 1981 (in het arrest wordt verwezen naar BenGH 9 juli 1981, NJ 1982/190). Het Hof overweegt als volgt: "De rechtbank heeft daarmee echter miskend dat voornoemde hoofdregel niet geldt in gevallen waarin de hoofdveroordeling strekt tot betaling van een geldsom aan een ander dan degeen die veroordeling van zijn wederpartij tot die betaling vordert."

Kortom, een dwangsom verbonden aan veroordeling tot betaling van een geldsom aan een derde, is dus wel mogelijk.

Lees hier het gehele arrest.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.