NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Domeinnaam fietsen123.nl onrechtmatig

Domeinnaam fietsen123.nl onrechtmatig

In zijn vonnis van 28 juli jl. heeft de Voorzieningenrechter te Zwolle-Lelystad geoordeeld dat het gebruik van de domeinnaam fietsen123.nl onrechtmatig is jegens de houder van de domeinnaam fietsen.123.nl, meer specifiek oordeelt de rechter dat er sprake is van misbruik van recht. Opmerkelijk is dat de Voorzieningenrechter in zijn overwegingen lijkt aan te haken bij merken- en handelsnaamrechtelijke argumenten, terwijl er juist geen merk is gedeponeerd en geen sprake is van een handelsnaam. Een tweede interessant aspect is dat de rechter expliciet overweegt dat ook "bij het bij wijze van vrijetijdsbesteding en zonder winstoogmerk exploiteren van een website (...) een dergelijke website een bepaalde waarde in het economisch vekeer (kan) vertegenwoordigen." 

  

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.