NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Do-not-track standaard oplossing voor strenge cookie wet?

Do-not-track standaard oplossing voor strenge cookie wet?

Het debat over de strengere cookie regels ging lang over de vraag of de vereiste toestemming voor het plaatsen van een cookie via de browser kan worden gegeven. In dit verband blogde ik al eerder ik al over de nieuwe generatie browsers met do-not-track opties. Internet Explorer, Safari, Firefox, allemaal hebben ze straks de mogelijkheid om in te stellen dat je niet wil dat je surfgedrag gevolgd wordt en dat er op basis daarvan profielen worden opgebouwd. De huidige browsers geven op dit punt maar weinig keuzemogelijkheid: de standaardinstelling is dat alle cookies worden geaccepteerd. Deze instelling kan je aanpassen zodat alle cookies worden geweigerd, dan wel alle third party cookies worden geweigerd.

Vooral vanwege het feit dat de meeste browsers cookies standaard accepteren, heeft onze Minister bij de behandeling van het wetsvoorstel expliciet aangegeven dat de huidige browsers ongeschikt zijn om toestemming te verkrijgen. Ik vind het wat vreemd dat wetgeving wordt afgestemd op een stand van de techniek die binnen nu en paar maanden alweer achterhaald is, maar dat terzijde.

Eurocommissaris Kroes heeft tijdens haar speech van 22 juni een heel ander geluid laten horen. Zij heeft duidelijk gemaakt veel te zien in de ontwikkeling van een do-not-strack standaard en spoort de branche aan hier werk van te maken. Als dat gaat lukken, dan is Kroes zelfs bereid dit te zien als ‘compliant’ met de nieuwe cookie regels:

“We need a standard! We need to standardise how the DNT

signal and the expected reaction should look. The standard must be rich enough for

users to know exactly what compliant companies do with their information and for

me to be able to say to industry: if you implement this, then I can assume you

comply with your legal obligations under the ePrivacy Directive.”

De voortgang in de ontwikkeling van een goede standaard wil Kroes in juni 2012 gaan evalueren.

Europarlementariër en privacyvoorvechters Sophie in ’t Veld van D66 was not amused met deze speech van Kroes en is van mening dat een do-not-track standaard in strijd is met de ePrivacy-richtlijn. Strikt genomen heeft zij wellicht een punt (een do-not-track register is veeleer opt-out dan het voorgeschreven opt-in regime), maar het zou wel eens de enige werkbare oplossing kunnen zijn, die bovendien recht doet aan de belangen van de consument. 

Het Nederlandse wetsvoorstel wordt op 13 september door de Eerste Kamer behandeld. Daarmee zijn we te laat met de implementatie van de diverse Europese richtlijnen, zoals mijn kantoorgenoot Wouter Dammers al meldde.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Miranda Maasman donderdag 28 juli 2011 12:00

Je schrijft dat de richtlijn opt-in voorschrijft en dat een do-not-track register veleer een opt-out is. Maar de woorden opt-in of opt-out komen toch niet voor in de richtijn? Die spreekt alleen van het zeer neutrale 'consent' en dus niet van 'prior consent' (dat wordt wel genoemd in art. 6 lid 3 over e-mailmarketing!), 'explicit consent' of zelfs maar 'unambigous consent'. Toestemming mag zo bezien best impliciet worden gegeven, bijvoorbeeld via de browser. Natuurlijk moet de gebruiker dan wel goed geïnformeerd zijn over het gebruik van cookies en andere trackingmethoden, zodat hij een bewuste keuze heeft kunnen maken. Toestemming via de browser met een do-no-track standaard sluit mijns inziens juist heel goed aan bij de eisen van de richtlijn. Ik neem ook aan dat overweging 66 precies dit duidelijk probeerde te maken.

Milica Antic donderdag 28 juli 2011 13:51

Eens. Met opt-in bedoel ik dat er vooraf consent moet worden gegeven, en zeker niet dat dit 'ondubbelzinnig' of 'uitdrukkelijk'. De browser als mogelijkheid om in de nabije toekomst toestemming te kunnen geven, zou niet moeten worden uitgesloten. Afhankelijk van de vorm en kwaliteit van de do-not-track standaard zou dit naar mijn mening een goede oplossing zijn die past binnen de richtlijn.

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:42

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.