NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Digitaal procederen mogelijk vanaf medio 2009

Digitaal procederen mogelijk vanaf medio 2009

Onlangs hebben de ministers van justitie en binnenlandse zaken een wetsvoorstel ingedien dat digitale communicatie tussen procespartijen mogelijk moet gaan maken. Vooralsnog heeft het voorstel alleen betrekking op bestuursrechtelijke procedures.

Voordelen van het elektronisch procederen zijn dat de toegankelijkheid tot de bestuursrechtspraak wordt bevorderd en dat de elektronische beschikbaarheid van processtukken doorlooptijden zal verminderen. Om dit mogelijk te maken zal in de komende jaren geleidelijk elektronisch berichtenverkeer worden ingevoerd. Zo zal het mogelijk worden om via de website Rechtspraak.nl beroepschriften in te dienen en informatie te verkrijgen over de stand van de procedure.

De rechtbanken Breda, Dordrecht en Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn al gestart met proeven voor het elektronisch instellen van beroep en het digitaal beheren van procesdossiers.

Lees hier het hele bericht.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.