NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • De Smaak van Twente maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van De Smaak Van...

De Smaak van Twente maakt inbreuk op de handelsnaamrechten van De Smaak Van...

RTV Oost meldt op haar website dat de voorzieningenrechter rechtbank Overijssel, locatie Almelo, afgelopen vrijdag heeft geoordeeld dat de onderneming De Smaak van Twente haar handelsnaam dient te wijzigen en haar website offline dient te halen, omdat zij met haar naam inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van De Smaak Van...


De Smaak Van... drijft sinds zes jaar een onderneming onder de naam De Smaak Van... De onderneming houdt zich bezig met catering, kookworkshops en de verkoop van streekproducten. 2,5 jaar geleden is een ondernemer uit Deurlingen een bedrijf onder de naam De Smaak van Twente gestart. De Smaak van Twente verkoopt ambachtelijke producten van Twentse boeren aan particulieren, restaurants en bedrijven.


De Smaak Van... is van mening dat de handelsnaam De Smaak van Twente verwarring wekt met de oudere handelsnaam van De Smaak Van..., aangezien beide ondernemingen in hetzelfde gebied opereren en zij beiden culinaire activiteiten verrichten. Volgens de Smaak van Twente is er geen sprake van verwarringsgevaar, omdat zij zich niet bezig houdt met catering en kookworkshops en zij haar werkzaamheden voornamelijk verricht in Enschede, terwijl De Smaak Van... vooral klanten in Almelo heeft. 


Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (“HNW”) is het verboden een handelsnaam te voeren die identiek is aan of overeenstemt met de handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, indien door de aard en/of de vestigingsplaats van de ondernemingen, gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

De HNW stelt niet de eis dat een handelsnaam onderscheidend vermogen moet hebben: ook aan beschrijvende handelsnamen komt bescherming toe, maar de beschermingomvang is geringer dan bij onderscheidende handelsnamen. Verder zal de rechter bij zuiver beschrijvende handelsnamen moeten meenemen dat een handelsnaam niet de gewone taal kan monopoliseren (vgl. HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 (Bouwcentrum)). Beschrijvende elementen in een handelsnaam moeten ook door anderen kunnen worden gebruikt, mits daardoor geen verwarring met de oudere handelsnaam ontstaat.

De voorzieningenrechter oordeelt dat beide ondernemingen actief zijn in Twente en dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen De Smaak Van... en de Smaak van Twente. Volgens de voorzieningenrechter is er sprake van (indirect) verwarringsgevaar doordat het publiek zal kunnen denken dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen. PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.