NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Cyril van der Net bij Vara's consumentenprogramma Kassa

Cyril van der Net bij Vara's consumentenprogramma Kassa

Zaterdag 3 mei jongstleden was Cyril van der Net te gast bij het programma Kassa van de Vara. In het programma werd aandacht besteed aan de vraag of en, zo ja, in hoeverre het up- en downloaden van muziek, films en software middels P2P-systemen, zoals Bittorent, is toegestaan. Volgens Cyril staat de Auteurswet het maken van een kopie voor eigen oefening, studie of gebruik toe. Consumenten mogen daarom in principe muziek of films downloaden.

Voor software geldt op grond van een Europese richtlijn evenwel een afwijkend regime. De exceptie voor privé-kopiëren mist toepassing. Zonder toestemming van rechthebbenden is het downloaden van software daarom niet toegestaan.

Uploaden is een openbaarmakingshandeling waarop de exceptie voor privé-kopiëren niet van toepassing is. Voor het uploaden van muziek, films en software is steeds toestemming van de rechthebbenden vereist.(klik hier voor het eerste item).

Tijdens het programma kwam ook de vraag aan de orde of zogenaamde ombouwwinkels spelcomputers van consumenten mogen aanpassen, zodat daarop ook illegale software kan worden afgespeeld. Volgens Cyril is het op grond van art. 32a van de Auteurswet niet toegestaan om middelen beschikbaar te stellen die uitsluitend bestemd zijn om een op software aangebrachte technische voorziening te omzeilen. Als met het ombouwen van een spelcomputer echter ook legale gebruikershandelingen worden gefaciliteerd dan lijken de ombouwwinkels naar de letter van de wet geheel in overeenstemming met de wet te handelen (klik hier voor het tweede item).

Klik hier voor het bericht op de site van Kassa.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

van spaendonk jga. woensdag 3 augustus 2011 10:23

kan ik per maand opzeggen bij mijn internet-provider tele 2.
bijvoorbaat dank.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.