NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Criteria onrechtmatig automatisch doorlinken

Criteria onrechtmatig automatisch doorlinken

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op dinsdag jl. in een arrest enkele criteria verduidelijkt die het automatisch doorlinken naar een website onrechtmatig maken. De zaak betrof de taartenverkoper GefeliciTaart.nl, die honderden andere domeinnamen heeft geregistreerd, zoals taartland.nl, taartservice.nl en taartwinkel.nl. Deze domeinnamen leiden de gebruiker direct door naar de website GefeliciTaart.nl. Een concurrent, Taartenwinkel.nl, kwam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (“Hw”) en de onrechtmatige daadsleer in opstand tegen deze laatste registratie. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat een domeinnaam als handelsnaam kwalificeert als deze wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming, waarbij rekening wordt gehouden met de perceptie van het publiek. Het aangevoerde artikel 5 Hw luidt als volgt:

 

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

 

Volgens het hof is het gebruik van domeinnamen als doorverwijzing naar de eigen website niet te kwalificeren als een handelsnaamgebruik, omdat de website taartwinkel.nl niet wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en al helemaal niet door het publiek zo wordt opgevat. De Handelsnaamwet is dus niet van toepassing op het automatisch doorlinken via domeinnamen.

 

Taartenwinkel.nl kon toch het gebruik van de domeinnaam taartwinkel.nl als doorverwijzing verbieden op grond van de leer van de onrechtmatige daad. De rechter oordeelde dat doorverwijzende domeinnaam de grenzen van eerlijke mededinging te buiten gaat, omdat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring werd gebracht. Hierbij achtte de rechter de volgende criteria relevant:

 • De website Taartenwinkel.nl heeft een aanzienlijk marktaandeel verworven;
 • Een consument kan – vanwege de gelijkenis met de domeinnamen – gemakkelijk per ongeluk de verkeerde domeinnaam intypen;
 • Als gevolg hiervan zou de consument kunnen denken dat GefeliciTaart.nl en Taartenwinkel.nl met elkaar gelieerd zijn vanwege de gelijkenis met de doorverwijzende domeinnaam.

De les van deze uitspraak is dat als de consument in verwarring kan worden gebracht door een automatische doorverwijzing bij een domeinnaam, deze verwijzing op grond van bovenstaande criteria onrechtmatig is.

 

Lees hier het hele bericht en het vonnis.

 

 

BRON: Boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Gijs van Iersel zondag 14 maart 2010 13:59

Zo op de zondagochtend dit bericht tot me nemend is mijn eerste gedachte: wat een onzin. Vluchtig door het vonnis lopend zie ik dat mijn belangrijkste argumenten door GefeliciTAART ook zijn aangevoerd maar volgens het hof aan een en ander 'niet af doen'. We hebben het hier over twee ondernemingen die met elkaar concurreren, hetgeen betekent dat ze met elkaar strijden om dezelfde groep potentiele klanten. In dit geval gaat het om de groep klanten die (daar is blijkbaar een markt voor) een taart wil bestellen over internet. Het is dan logisch dat je als onderneming er alles aan doet om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van die potentiele klanten op de een of andere manier op jouw website terecht komen, en niet op die van de concurrent. Dit doe je ondermeer door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk relevante domeinnamen naar jouw website verwijzen. Wat ligt er dan voor een winkel die taarten verkoopt meer voor de hand dan de domeinnaam 'taartwinkel.nl' te registreren. Nee, zegt het Hof, dat is oneerlijk ten opzichte van concurrent Taartenwinkel.nl omdat consumenten wel eens verward zouden kunnen raken en zouden kunnen denken dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Tja, als je niet wilt dat mensen verward raken dan had je mijns inziens maar niet zo'n generieke en beschrijvende ondernemingsnaam moeten kiezen, of op zijn minst zo slim moeten zijn om daarop lijkende domeinnamen te registreren. Mij lijkt ook dat voor daadwerkelijke verwarring toch wel wat meer nodig zal zijn dan alleen een gelijkende domeinnaam. Als je echt een vaste klant bent van taartenwinkel.nl dan zul je, zo blijkt als je de websites met elkaar vergelijkt, direkt door hebben dat je bij iemand anders terecht bent gekomen. Het Hof echter: het is 'bepaald niet ondenkbaar dat hij meent dat de beide ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn'. Hoezo? Waarom zou een consument menen dat twee totaal verschillende sites die hetzelfde produkt aanbieden aan elkaar gelieerd zijn? De doorsnee consument die zijn spullen haalt op internet kent de valkuilen van het fout intypen van een URL maar al te goed en werkt daarom in plaats daarvan vaak met bookmarks of zoekmachines. Het is daarom 'bepaald niet' zo vanzelfsprekend als het Hof dit stelt, dat een consument na op een wildvreemde site beland te zijn er zomaar vanuit zal gaan dat het gaat om dezelfde onderneming. Door nog te stellen 'Dit gevaar voor verwarring wordt nog vergroot doordat beide ondernemingen dezelfde (soort) producten verkopen en diensten verlenen en beide hun statutaire vestigingsplaats in Haarlem hebben.' zet het Hof zich mijns inziens voor schut. Hoe kun je nu serieus stellen dat het leveren van dezelfde (soorten) producten en diensten een aanwijzing is dat je aan elkaar gelieerd bent? Gaat de consument er echt van uit dat de bakker om de hoek en die van twee straten verderop aan elkaar gelieerd zijn? Of zouden het toch concurrenten zijn? Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland geen ondernemer te vinden is die de handelswijze van gefeliciTAART oneerlijk acht. Kennelijk is de advocaat van Taartenwinkel.nl er in geslaagd zijn client voor de rechter als slachtoffer te presenteren. Het gaat hier echter om eerlijke concurrentie waar wij juristen ons niet mee dienen te bemoeien.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.