NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Coordinatie implementatie richtlijn verkeersgegevens noodzakelijk

Coordinatie implementatie richtlijn verkeersgegevens noodzakelijk

De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders roept Europese lidstaten op de implementatie van de richtlijn bewaren verkeersgegevens te coördineren. De werkgroep heeft geconstateerd dat de ‘Richtlijn over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten' ruimte laat voor verschillende interpretatie en implementatie ervan in de lidstaten. Ook zijn de noodzakelijke waarborgen niet alle voldoende gespecificeerd. De werkgroep acht het van groot belang dat de richtlijn in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd.

De werkgroep benadrukt de noodzaak voor voldoende adequate en specifieke waarborgen om de rechten van burgers en dan met name het recht op vertrouwelijkheid van communicatie te kunnen garanderen. In een opinie van de werkgroep wordt aangegeven welke waarborgen er ten minste getroffen zouden moeten worden.

Lees hier de opinie.

BRON: CBP


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.