NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • College Bescherming Persoonsgevens publiceert jaarverslag 2004

College Bescherming Persoonsgevens publiceert jaarverslag 2004

Het CBP zal in 2005 meer onderzoek gaan doen naar publicatie van persoonsdata op internet en naar de naleving van de meldingsplicht in de telecomsector.

Het CBP heeft in 2004 14 gemeenten en 3 direct-marketingbedrijven beboet voor het niet voldoen aan de meldingsplicht die verplicht is bij de verwerking van persoonsgegevens. Een rapportage over deze meldingsplicht wordt dit jaar verwacht.

Het CBP houdt ook nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van RFID en biometrie in de gaten. Zij neemt ook deel aan het ECP.nl platform dat ook onderzoekt in welke mate er afspraken nodig zijn, ook in Europees verband.

Verder is de toon van het jaarverslag kritisch. Vooral politiek en politie krijgen er van langs. Volgens het verslag is de terugkerende kritiek van de politici en politie dat privacyregels belemmeringen vormen in de uitoefening van hun beroep, slechts een excuus om gebrek eigen daadkracht of succesvol optreden, te verdoezelen.

Ook de combinaties van maatregelen die het ontstaan van een alomvattende databank tot gevolg hebben, zoals het nieuwe ziekenkosten stelsel, worden volgens het CBP ingevoerd zonder de privacy goed in acht te nemen.

Lees hier het volledige bericht.

Lees hier het CBP jaarverslag 2004.

BRON: planet.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.