NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Chip-publicatie Radboud Universiteit toegestaan door rechter

Chip-publicatie Radboud Universiteit toegestaan door rechter

Eerder berichtten wij over het kort geding dat NXP had aangespannen tegen de onderzoeksgroep Digital Security van de Radboud Universtiteit Nijmegen om de publicatie van een onderzoeksrapport te verbieden.

Het onderzoeksrapport bevat een analyse van de zwakheden van de zgn. MiFare Classic-chip, een RFID-kaart. Deze chip wordt onder andere gebruikt in de OV-chipkaart maar ook in beveiligingskaarten die gebruikt worden door de overheid. De onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit heeft daarnaast bewezen dat de chip eenvoudig te kraken is en kan worden nagemaakt.

NXP heeft aangevoerd dat publicatie van het rapport, inbreuk zou maken op haar Auteursrecht op het CRYPTO-1 algoritme, onderdeel van de chip, en in het licht van de Softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250 EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's) aan te merken zou zijn als computerprogramma in de zin van artikel 10 lid 1 sub 12 Auteurswet.

Daarnaast heeft NXP haar vordering gestoeld op artikel 29a van de Auteurswet. Dit artikel beoogt bescherming te geven tegen omzeiling van technische voorzieningen die dienen om inbreuken op auteursrechtelijk beschermde werken tegen te gaan. Ook roept zij geschriftenbescherming in en meent dat de onderzoeksgroep een onrechtmatige daad begaat met het publiceren van het rapport.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

Voorop wordt gesteld dat met inachtneming van de overwegingen van de Softwarerichtlijn op zichzelf niet is uitgesloten dat het algoritme van de chip als ‘voorbereidend materiaal' als auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 lid 1 sub 12 Aw kan worden aangemerkt. In het kader van dit kort geding is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door NXP evenwel onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt waar in het algoritme exact het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker zit. Onder de huidige stand van zaken valt immers niet uit te sluiten dat het algoritme, zoals RUN c.s. gemotiveerd stellen, in wezen slechts een bestaande wiskundige of logische formule betreft. [..] Voorshands kan dan ook niet worden aangenomen dat NXP een auteursrecht kan doen gelden op dat algoritme.

Voor een geslaagd beroep op artikel 29a Auteurswet is in ieder geval vereist dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. Nu uit de overweging van de Voorzieningenrechter volgt dat in dit kort geding niet ervan kan worden uitgegaan dat het algoritme een auteursrechtelijk beschermd werk is, faalt het beroep op artikel 29a Auteurswet om die reden.

Het beroep op geschriftenbescherming slaagt evenmin. Bij arrest van 8 februari 2002, IER 2002, 17, heeft de Hoge Raad onder meer het volgende overwogen over geschriftenbescherming:

De Hoge Raad ziet in [..] geen grond terug te komen van zijn in voormeld arrest gegeven oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts auteursrechtelijke bescherming toekomt indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden.

NXP wil in het kort geding juist openbaarmaking voorkomen, wat strijdig is met de eis dat een dergelijk geschrift openbaar moet zijn gemaakt of moet zijn bestemd om openbaar te worden gemaakt om voor geschriftenbescherming in aanmerking te komen. Zodoende komt de rechter ook tot de conclusie dat met een beroep op het Auteursrecht, de vorderingen van NXP niet kunnen worden toegewezen.

Onrechtmatige daad?
De Radboud Universiteit beroept zich op artikel 10 van het EVRM, de vrijheid van meningsuiting, waar wetenschappelijke publicaties ook onder vallen, ter afwering van de stelling dat zij onrechtmatig handelt jegens NXP met de publicatie. Onder omstandigheden kan ook een wetenschappelijke publicatie een onrechtmatige daad opleveren. De rechter overweegt hierover als volgt:

Volgens artikel 10 lid 2 EVRM brengt de vrijheid van meningsuiting plichten en verantwoordelijkheden met zich en kan zij daarom "worden onderworpen aan bepaalde (….) beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen."
[..]
Om aan te kunnen nemen dat zodanige beperking ‘noodzakelijk' is in een democratische samenleving zal moeten blijken van een ‘pressing social need', een dringende maatschappelijke behoefte daaraan.

Volgens de rechter kan niet worden geconcludeerd dat de belangen die NXP voor haar vorderingen heeft ingeroepen maken dat publicatie van het rapport jegens haar onrechtmatig is en een overtuigend aangetoonde dringende maatschappelijke noodzaak (pressing social need) opleveren voor de door haar gevraagde beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting van de onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit. Ook moet de samenleving zich op de hoogte kunnen stellen van de manco's die de chip blijkt te hebben, zodat ze maatregelen kan nemen tegen de risico's van het veiligheidslek, aldus het vonnis.

Als de in het ongelijk gestelde partij is NXP veroordeeld in de proceskosten en voor het auteursrechtelijke deel van de zaak veroordeeld in het betalen van de werkelijk gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv aan de Radboud Universiteit.

BRON: LJN: BD7578


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (65)

OjhLHC maandag 7 april 2014 18:08

link xanax bars 15 mg - xanax dosage how often

nWawP maandag 7 april 2014 18:24

buy retin-a safe buy retin online - retin-a gel or cream acne

bRQrDPLAe dinsdag 8 april 2014 00:13

buy valium side effects of generic valium - valium generic

QwvElx dinsdag 8 april 2014 01:09

buy xanax online 1mg xanax flying - best place to buy xanax online forum

YigvHqROh dinsdag 8 april 2014 01:27

valium online valium vs xanax for flying - valium mechanism of action

XogzQ dinsdag 8 april 2014 01:32

this site retin a acne pill - retin a buy online no prescription

DadOysF dinsdag 8 april 2014 04:40

tramadol no prescription tramadol 50mg tablets dosage - tramadol 50 mg snort

pJPBhZ dinsdag 8 april 2014 07:57

buy xanax no prescription usual dosage xanax - can you buy xanax

Zwfak dinsdag 8 april 2014 08:18

retin a gel retin a acne pill - retin a buy online no prescription

zAhshbI dinsdag 8 april 2014 12:54

buy discount tramadol buy tramadol valium online - high on tramadol 50 mg

OFDJp dinsdag 8 april 2014 15:29

discount retin-a buy retin-a cream for acne - cheap retin a products

INjEvm dinsdag 8 april 2014 15:39

here xanax pills overdose - xanax high 2mg

SwBMFqV dinsdag 8 april 2014 20:47

More Info buy tramadol 200 - tramadol narcotic

ypnFg dinsdag 8 april 2014 22:43

this link retin a cream generic name - retin a micro for acne reviews

bVRAFh dinsdag 8 april 2014 23:04

buy xanax online no rx xanax withdrawal gaba supplements - can u overdose xanax

rYlqlhk woensdag 9 april 2014 05:04

url tramadol dosage german shepherd - tramadol withdrawal day 4

qEPkT woensdag 9 april 2014 05:37

active retin a cream generic name - buy retin a 0.1 online

UtOiQg woensdag 9 april 2014 05:53

buy xanax online no prescription xanax overdose recovery - xanax pills do they look like

arIUG woensdag 9 april 2014 08:06

sites tramadol 100mg online overnight - tramadol high like vicodin

moXtI woensdag 9 april 2014 12:36

view retin a cream obagi - retin a reviews stretch marks

YpGSYHa woensdag 9 april 2014 12:51

via tramadol withdrawal upset stomach - tramadol online no prescription overnight delivery

Swwdzq woensdag 9 april 2014 13:03

Click This Link do most drug test test xanax - images for generic xanax

uKiTd woensdag 9 april 2014 19:27

where to buy retin-a online where to buy retin-a renova and tazorac - buying retin a online safe

LwCyux woensdag 9 april 2014 23:00

discount xanax xanax and alcohol grasscity - generic xanax xr 3 mg

fsgfziD donderdag 10 april 2014 01:46

buy tramadol tramadol withdrawal bloating - buy generic tramadol online

AlvCx donderdag 10 april 2014 01:53

retin a cream retin a micro how long to see results - retin a micro expiration date

GfLdnM donderdag 10 april 2014 05:44

url how much xanax and alcohol does it take to overdose - buy xanax no prescription paypal

MNXiSdW donderdag 10 april 2014 07:59

visit this page tramadol online forum - tramadol dosage nz

sgKak donderdag 10 april 2014 08:20

More Bonuses retin a micro gel for anti-aging - how many doses in retin-a micro pump

QDMfhI donderdag 10 april 2014 13:06

buy xanax bars online xanax withdrawal clonidine - xanax increased anxiety

DliGYiV donderdag 10 april 2014 14:14

buy tramadol tramadol hcl 50 mg tab uses - tramadol 100 mg inyectable

ehcvy donderdag 10 april 2014 14:51

visit this site buy retin singapore - retin a cream wrinkle treatment

DqfyGsXbd donderdag 10 april 2014 18:54

valium no prescription buy valium aus - valium venta online

hSfWWHNBR donderdag 10 april 2014 19:29

valium purchase valium effects fertility - order valium pakistan

WRiFee donderdag 10 april 2014 20:16

xanax 1mg xanax 4 hours after drinking - xanax bars 2090 v

NwXUB donderdag 10 april 2014 21:22

this link retin a micro pump acne scars - buy retin a gel 0.01

vOVNPYM vrijdag 11 april 2014 02:50

source tramadol withdrawal restless legs - tramadol 50 mg mfg zydus

lcMIRo vrijdag 11 april 2014 03:14

official site kinda drug xanax - xanax withdrawal symptoms seizures

RtQvA vrijdag 11 april 2014 03:46

visit site retin-a micro dosage - buying retin a from thailand

fLYXNUB vrijdag 11 april 2014 09:14

More Help buying tramadol online illegal - ultram tramadol usa

BCxEp vrijdag 11 april 2014 10:06

Additional Info retin a 40 gram - retin a buy online usa

SmJyFa vrijdag 11 april 2014 10:09

buy xanax bars online no prescription xanax for anxiety insomnia - effexor xr withdrawal xanax

xpkLJLi vrijdag 11 april 2014 15:20

tramadol 50 100 mg tramadol online - tramadol 50mg dosage for adults

OEkDi vrijdag 11 april 2014 16:27

More hints buy retin a cream no prescription - retin-a micro reviews acne

wqybYt vrijdag 11 april 2014 17:19

xanax online much does 1mg xanax cost - buy alprazolam 3mg

fJPgY vrijdag 11 april 2014 19:41

view publisher site tramadol 50 mg biogaran - tramadol withdrawal ringing ears

LZheQjj vrijdag 11 april 2014 21:38

This Site buy tramadol online overnight fedex - tramadol withdrawal 2012

YWwCu vrijdag 11 april 2014 22:35

check it out retin a micro where to buy - retin a acne initial breakout

BMdnQt zaterdag 12 april 2014 00:16

Anchor is generic xanax just as good - generic xanax blue

yKkPucO zaterdag 12 april 2014 03:50

blog buy tramadol prescription - tramadol zydus 50 mg

ATzqA zaterdag 12 april 2014 04:55

retin-a no prescription retin a wrinkles usa - buy retin a micro online no prescription

fnAZsj zaterdag 12 april 2014 06:57

Recommended Site biggest xanax drug bust - how much xanax and alcohol to die

EhZOImc zaterdag 12 april 2014 09:56

read more tramadol dosage veterinary - tramadol hcl er

JoPcI zaterdag 12 april 2014 11:40

us retin a keloid scars - order retin-a micro pump

qnacZb zaterdag 12 april 2014 14:06

buy xanax buy xanax in tijuana - xanax 2mg images

uMbBAlu zaterdag 12 april 2014 16:46

site web tramadol 50mg pill - ultram/tramadol hcl 50mg

yNqaI zaterdag 12 april 2014 18:08

buy retin-a retin a side effects stomach - retin a micro effectiveness

LajpOI zaterdag 12 april 2014 21:16

Full Article propranolol vs xanax for anxiety - xanax pill sizes

yTKYfqA zaterdag 12 april 2014 23:00

buy tramadol buy tramadol direct - tramadol withdrawal relief

IpyPx zondag 13 april 2014 00:38

buy retin-a online retin-a freckles - buy retin a usa

JBBmMK zondag 13 april 2014 04:02

more information what is xanax called in australia - xanax joint pain

ncmgnlc zondag 13 april 2014 05:32

Anchor tramadol 50 mg tab amne - tramadol 50 mg paracetamol 500 mg

WYVHH zondag 13 april 2014 06:59

retin-a online retin a cream or gel for acne - retin-a micro gel 0.1

mDNIAd zondag 13 april 2014 10:52

Recommended Reading xanax highest dosage - can you overdose xanax ambien

fuPfLCS zondag 13 april 2014 11:47

read tramadol high mg - tramadol 50mg tab

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.