NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • CDA: "Sanctiebesluiten NMa niet direct publiceren "

CDA: "Sanctiebesluiten NMa niet direct publiceren "

Volgens het CDA moeten de besluiten waarbij de Nederlandse Mededigingsautoriteit of de Europese Commissie een ondernemingen sancties oplegt vanwege overtreding van de mededingingsregels niet direct openbaar gemaakt worden. Doordat, zoals nu het geval is, de beslissing gepubliceerd wordt direct nadat deze aan de onderneming bekend is gemaakt, kan een onderneming reputatieschade lijden voordat een onafhankelijk rechter heeft geoordeeld over het sanctiebesluit. Volgens het CDA zou de betreffende onderneming een week de tijd moeten krijgen een kort geding aan te spannen tegen het besluit om het besluit aan te vechten en te te pleiten voor niet-openbaarmaking. Hierdoor zou reputatietieschade kunnen worden voorkomen. In het debat over de Wet financieel toezicht heeft de CDA-fractie een soortgelijke aanpak voorgesteld wat betreft de besluiten van de Autoriteit FinanciĆ«le Markten.

BRON: Het Financieele Dagblad


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.