NL EN

CBP uit zorgen over privacy

Het CBP heeft een aantal kwesties onder de aandacht gebracht van het Netwerk van Onafhankelijke Experts inzake Fundamentele Rechten. Het CBP was verzocht informatie en opvattingen aan te dragen ten behoeve van het jaarlijks verslag over de naleving van de in het EU-Handvest opgenomen grondrechten in Nederland over de periode 1 december 2004 tot 1 november 2005.

Het CBP signaleert in zijn bijdrage een sterke toename van massale verwerkingen van persoonsgegevens en mogelijkheden om het doen en laten van individuen te volgen. Het CBP uit zorgen over een gebrek aan aandacht bij overheid en private sector om bij vernieuwingen tijdig oplossingen voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te zoeken. Daarnaast constateert het CBP een sterke negatieve beeldvorming over het begrip privacy.

Lees hier het volledige bericht.

BRON: CBP


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.