NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • CBP bezorgd over privacybescherming

CBP bezorgd over privacybescherming

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in een brief aan alle ministers en staatssecretarissen om aandacht gevraagd voor het belang van privacybescherming. Op tal van punten- onder andere zorg, veiligheid, fraudebestrijding en elektronische overheidsdienstverlening - raakt het kabinetsbeleid aan een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens.

Door de toenemende rol van ICT is privacybescherming op steeds meer beleidsterreinen één van de kritieke succesfactoren geworden. Als privacybescherming veronachtzaamd wordt, ontstaan aanzienlijke risico's voor de houdbaarheid in rechte van beleidsinitiatieven en overheidsoptreden, aldus het CBP.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.