NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • "Auteurs moeten rechten backlist opeisen"

"Auteurs moeten rechten backlist opeisen"

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) adviseert haar leden de rechten op hun “backlist” terug te vragen van de uitgever. Aanleiding voor het advies te verzoeken om de rechten op reeds uitgegeven werk, is de mogelijkheid van auteurs om de exploitatie van e-books zelf ter hand te nemen. Dit blijkt uit dit bericht dat zij gisteren op haar website publiceerde.

 

In het bericht geeft VvL ook aan dat de vereniging overeenstemming heeft bereikt met de Literaire Uitgeversgroep (LUG) over de voorwaarden voor uitgave van een e-book. Er is een voorlopig resultaat bereikt, dat voor een jaar zal gelden. De afspraken tussen de VvL en de LUG zullen worden neergelegd in een addendum bij het Modelcontract. Het addendum wordt later bekend gemaakt, namelijk zodra de stichting LIRA en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) tot overeenstemming zijn gekomen over de collectieve toepassing van de aan LIRA overgedragen rechten op e-books. Sinds enige tijd laat LIRA zich deze rechten door de bij haar aangeslotenen (facultatief) overdragen. Hierdoor kan LIRA ook collectief afspraken maken over de vergoeding van e-books.

 

De VvL waarschuwt haar leden de rechten op e-books niet voor lange termijn over te dragen of in licentie te geven aan uitgevers. De VvL noemt een termijn van één of uiterlijk twee jaar.

 

Ook interessant is dat de VvL aangeeft dat de uitgever geen gebruik van de elektronische rechten voor e-books mag gebruiken, zonder toestemming van de auteur. Het vereiste van toestemming is opgenomen in artikel 1 lid 6 van het Modelcontract. In de praktijk was de vraag alleen of die toestemming niet al door ondertekening van het Modelcontract werd gegeven. De VvL zegt nu duidelijk dat dat niet het geval is. Dit is belangrijk nieuws voor auteurs, omdat zij hierdoor zelf de exploitatie van hun e-books kunnen gaan doen. Overigens is het mogelijk dat uitgevers deze bepaling anders interpreteren.

 

Het lijkt erop dat het gevecht over e-bookrechten tussen uitgevers en auteurs nu echt kan losbarsten. Doordat LIRA zich verzekerd heeft van de digitale e-bookrechten verkeren degenen die zich bij deze collectieve beheersorganisatie hebben aangesloten in een goede onderhandelingspositie. Ongetwijfeld zullen uitgevers hun auteurs proberen te bewegen hun e-bookrechten alsnog over te dragen of in licentie te geven. Het is echter niet mogelijk deze rechten nog eens te verstrekken, wanneer ze al aan LIRA zijn overgedragen.

 

De overdracht aan LIRA betekent wel dat auteurs die de exploitatie van hun e-books zelf ter hand willen nemen, ook afspraken zullen moeten maken met LIRA. Wij zullen de ontwikkelingen op het gebied van e-books nauwlettend voor u in de gaten houden.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.