NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Artikel 29 Werkgroep: uitvoering Dataretentierichtlijn onrechtmatig

Artikel 29 Werkgroep: uitvoering Dataretentierichtlijn onrechtmatig

De Artikel 29 Werkgroep (een samenwerkingsverband van de Europese privacytoezichthouders), heeft een rapport aangenomen over de implementatie van de Europese Dataretentierichtlijn. De Werkgroep concludeert dat de verplichting van de Richtlijn om alle telecom- en internetgegevens te bewaren in de EU-lidstaten niet correct wordt toegepast. Belangrijkste punt van kritiek is dat service providers gegevens bewaren en afgeven op een manier die in strijd is met de bepalingen van de Richtlijn. Daarnaast is het niet goed mogelijk te beoordelen of de Richtlijn zijn doelen heeft bereikt omdat adequate statistieken hiervoor ontbreken. De Europese toezichthouders roepen de Europese Commissie dan ook op om de bevindingen van het rapport te betrekken bij de beslissing die zij binnenkort zal nemen over het al dan niet wijzigen of intrekken van de Richtlijn.

 

Het rapport dient als inbreng voor de evaluatie van de Dataretentierichtlijn door de Europese Commissie. (Op grond van artikel 14 van de Richtlijn moet de Europese Commissie uiterlijk op 15 september 2010 aan het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag uitbrengen over de toepassing van de Richtlijn en de weerslag ervan op de marktdeelnemers en de consumenten.)

 

De kritiek van de Artikel 29 Werkgroep kan toegevoegd worden aan een steeds langer wordende lijst van kritische geluiden. Hieronder een korte greep.

 

Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde in maart 2010 dat de Europese bewaarplicht in strijd is met de Duitse grondwet.

 

De hoogste rechters van Bulgarije (2008) en Roemenië (2009) hadden al vergelijkbare arresten gewezen. (Hier meer informatie.)

 

In juni 2010 stuurden meer dan 100 organisaties uit 23 Europese landen een brief aan Eurocommissarissen Malström (Binnenlandse Zaken), Reding (Justitie) en Kroes (Digitale Agenda) waarmee zij fel protest aantekenden tegen de Europese bewaarplicht. (Zie hier een eerder bericht.)

 

Op 6 mei 2010 besliste de Ierse hoogste rechter dat het Europese Hof van Justitie zich zal moeten buigen over de vraag of de bewaarplicht verenigbaar is met de fundamentele rechten en vrijheden. (Hier en hier meer informatie.)

 

Nu heeft dus de Artikel 29 Werkgroep ook een zeer kritisch rapport gepubliceerd.

 

De Europese toezichthouders hebben een onderzoek gedaan dat zich richtte op de beveiliging en de bescherming van de te bewaren gegevens, naleving van de geldende opslaglimieten (hoeveelheid en termijnen) en het soort opgeslagen gegevens. Uit het onderzoek blijkt dat de Richtlijn niet geharmoniseerd wordt toegepast. Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten, met name daar waar het gaat om de bewaartermijnen die blijken te variëren van zes maanden tot tien jaar – terwijl twee jaar maximaal is toegestaan.

 

Een andere belangrijke conclusie uit het rapport is dat meer gegevens worden opgeslagen dan is toegestaan. De Richtlijn voorziet in een beperkte lijst van te bewaren gegevens. Het gaat daarbij in alle gevallen om verkeersgegevens. Het bewaren van gegevens met betrekking tot de inhoud van (tele)communicatie is expliciet verboden. Uit het onderzoek komt echter naar voren dat dergelijke gegevens in sommige gevallen niettemin worden bewaard. Met betrekking tot verkeersgegevens via internet bleek dat verschillende service providers URL’s van websites, onderwerpregels van e-mails alsook de ontvangers van e-mails in de “CC”-balk op de ontvangende mailserver bewaarden. Tot slot kwam naar voren dat bij het telefoonverkeer de locatie van de beller niet alleen bij de start van het telefoongesprek werd bewaard, maar dat de locatie van de beller continu wordt bijgehouden.

 

Hier vindt u het persbericht van de Artikel 29 Werkgroep, en hier het volledige rapport.

 

Voor als u meer wilt lezen vindt u hier wat links naar achtergrondinformatie:

 

- Annotatie door Joris van Hoboken bij een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de rechtsgrondslag van de Dataretentierichtlijn (10 februari 2009, Ierland/Parlement en Raad)

 

De website van Karin Spaink

De website van Bits of Freedom

 

De website van de Electronic Frontier Foundation voor een Amerikaans perspectief

 

BRON: Artikel 29 Werkgroep, College Bescherming Persoonsgegevens, Karin Spaink e.a.


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Iris30Harris zondag 14 augustus 2011 06:08

Don't have money to buy a car? Do not worry, because that's achievable to receive the business loans to solve such problems. Therefore get a short term loan to buy all you need.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.