NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Artikel 29-Werkgroep kritisch over uitwisseling passagiersgegevens

Artikel 29-Werkgroep kritisch over uitwisseling passagiersgegevens

De Artikel 29-werkgroep, het advies- en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders, blijft kritisch ten opzichte van de wens van de Europese Commissie om passagiersgegevens (Passenger Name Record – PNR) uit te wisselen met landen buiten de Europese Unie. In een nieuwe Opinie zet de Artikel 29-Werkgroep onder meer vraagtekens bij de noodzaak van de doorgifte van passagiersgegevens.

 

Zo ontbreken vooralsnog statistische gegevens die aantonen dat passagiersgegevens een nuttig instrument zijn in de strijd tegen terrorisme. Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Artikel 29-werkgroep, heeft de zorgen van de Europese privacytoezichthouders ook onder de aandacht gebracht van Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström tijdens hun ontmoeting op 10 November 2010.

 

De opinie van de Artikel 29-werkgroep vormt een reactie op de Mededeling van de Europese Commissie van 21 september 2010 over de nieuwe strategie voor de uitwisseling van PNR-gegevens met derde landen. De Mededeling stelt algemene principes en standaarden vast waarop elke PNR-overeenkomst met een land buiten de Europese Unie gebaseerd zou moeten zijn. De Artikel 29-werkgroep juicht het initiatief van de Europese Commissie toe als een stap in de goede richting omdat het in beginsel zou moeten leiden tot een betere bescherming van de persoonsgegevens van Europese burgers. Tegelijkertijd benadrukt de Artikel 29-werkgroep dat de standaarden die worden genoemd door de Europese Commissie als harde ondergrens zouden moeten gelden tijdens de onderhandelingen voor specifieke PNR-akkoorden, en niet als een vrijblijvende wensenlijst.

 

De Artikel 29-werkgroep wijst verder op het belang van de kwaliteit van de passagiersgegevens. Dit wordt ten onrechte niet in de Mededeling van de Europese Commissie geadresseerd. Passagiersgegevens worden verzameld door de luchtvaartmaatschappijen om hun dienstverlening te verbeteren. Omdat deze gegevens lastig objectief op hun juistheid zijn te controleren, kunnen de passagiersgegevens niet worden beschouwd als nauwkeurige informatie die geschikt is voor rechtshandhaving.

 

De Artikel 29-werkgroep heeft de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad gevraagd om de Opinie mee te laten wegen bij de discussie en stemming over de mandaten voor de onderhandelingen over nieuwe PNR-akkoorden met de Verenigde Staten, Canada en Australië. De verwachting is dat de onderhandelingsmandaten eind dit jaar worden aangenomen en dat de onderhandelingen voor de PNR-akkoorden begin 2011 zullen starten.

 

Zie hier een persbericht van het College Bescherming Persoonsgegevens, hier het persbericht van de Artikel 29-werkgroep, en hier de Opinie.

BRON: College Bescherming Persoonsgegevens, Artikel 29-werkgroep


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.