NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Artikel 29 Werkgroep geeft uitleg over gezichtsherkenningssoftware

Artikel 29 Werkgroep geeft uitleg over gezichtsherkenningssoftware

Enige tijd geleden blogde ik al over de privacy-aspecten van gezichtsherkenningssoftware. Technologische ontwikkelingen zorgen er namelijk voor dat deze software steeds accurater kan werken. Dit, in combinatie met grote fotodatabanken zoals Facebook bijvoorbeeld in haar bezit heeft, kan leiden tot ingrijpende privacy-problemen.

De technologie wordt niet alleen beter, maar ook goedkoper, waardoor het zich steeds verder verspreidt en niet meer alleen voor overheden bereikbaar is. Steeds meer app-ontwikkelaars en andere private organisaties zetten gezichtsherkenningssoftware in. Reden waarom de Artikel 29 Werkgroep (het overkoepelend orgaan van Europese privacy-autoriteiten) speciale aandacht aan het onderwerp besteed in haar nieuwste opinie (WP192).

In de opinie geeft de Werkgroep aan hoe de Privacy Richtlijn (95/46) toegepast dient te worden op gezichtsherkenningssoftware. Allereerst stelt de Werkgroep vast dat digitale foto’s van personen meestal aangemerkt dienen te worden als persoonsgegevens en soms zelfs bijzondere persoonsgegevens. Ook het referentie-template dat wordt gemaakt op basis van de foto is in veel gevallen een persoonsgegeven.

Omdat het gaat om biometrische persoonsgegevens, waarbij sprake is van een groter risico, is volgens de Werkgroep geïnformeerde toestemming van de betrokkene nodig voordat zijn foto wordt gebruikt voor gezichtsherkenning. Alleen wanneer de foto’s verwerkt worden om na te kunnen gaan of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven, is er een gerechtvaardigd belang om de foto’s te verwerken en hoeft er dus geen toestemming gevraagd te worden.

Zonder daarbij namen te noemen gaat de Werkgroep in op de problemen die Facebook onlangs had met haar gezichtsherkenningsoftware. Zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd werden alle foto’s die gebruikers uploaden naar Facebook automatisch verwerkt met gezichtsherkenningssoftware. Wanneer je een foto uploadde naar Facebook, werd met die software gecontroleerd of er mensen uit je vriendenlijst op de foto stonden. Zo ja, dan deed Facebook de suggestie om die persoon te ‘taggen’ in de foto. De Ierse en de Duitse privacy-autoriteiten hebben zich uitgesproken tegen deze functionaliteit van Facebook. Naar aanleiding daarvan is Facebook gebruikers beter gaan informeren over de gezichtsherkenningssoftware  en is elke gebruiker gevraagd om toestemming. Ook de Werkgroep benadrukt dat toestemming nodig is en dat de gebruikers vooraf geïnformeerd dienen te worden.  

De informatie over gezichtsherkenningssoftware en de toestemming van de betrokkene mag niet weggestopt worden in de gebruikersvoorwaarden, maar moet leesbaar en duidelijk beschikbaar zijn.

Tot slot geeft de Werkgroep nog enkele praktische tips en aanbevelingen voor aanbieders van diensten die gebruik maken van gezichtsherkenningssoftware. Deze zien bijvoorbeeld op de wijze en het tijdstip waarop de vereiste toestemming verkregen dient te worden, wanneer de gegevens verwijderd dienen te worden, welke gegevens verwerkt mogen worden en beveiliging van de gegevens.

Lees de hele opinie hier

 

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.