NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • AP: wetsvoorstel antidopingbeleid privacyrechtelijk nog niet in orde

AP: wetsvoorstel antidopingbeleid privacyrechtelijk nog niet in orde

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna “AP”) heeft op verzoek van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd over een concept wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid. Het doel van de Wet uitvoering antidopingbeleid is bedoeld om de verwerking van persoonsgegevens rond dopingcontroles bij sporters te laten plaatsvinden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij brief van 16 juni 2015, dat op 16 januari 2016 op de website van de AP is gepubliceerd, laat de AP zich uit over het wetsvoorstel.

In de brief adviseert de AP de Nederlandse wetgever om een uitgebreidere afweging te maken over de noodzaak om inbreuk te maken op de privacy van sporters en de wijze waarop dat gebeurt. Daarnaast moet de uitvoeringswet van het antidopingbeleid voorzien in betere waarborgen voor de bescherming van de privacy van sporters. Ook adviseert de AP om de verwerking van persoonsgegevens van sporters door sportorganisaties niet te baseren op toestemming van de sporters. Toestemming moet namelijk in vrijheid kunnen worden gegeven en aangezien de sporters afhankelijk zijn van de sportorganisaties, kan die toestemming niet vrij worden gegeven. Om deze redenen adviseert de AP de minister het wetsvoorstel (vooralsnog) niet in te dienen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.